@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yahudiler, Müslüman Peygamberin Mührünü Neden KullanırKuran-ı Kerim vasıtasıyla Allah-u Teala bizlere bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu bildirir. 
Ve Müslümanlarda buna inanır. İnanmak zorundadır.
Müslümanlar hiç bir peygamber arasında ayrım yapmaz. Fark gözetmez. 
Tüm peygamberlere iman etmiştir.
Bir çok Peygamberin katili olan Yahudiler de Müslüman olan peygamberlere inanır. 
Sadece Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Muhammed aleyhisselam'a inanmazlar.
İnansalar zaten Yahudi olarak kalmazlar.
Hal böyleyken Musa peygamberle başlayan, Hazreti Davud aleyhisselam ile devam eden ve Hazreti Süleyman aleyhisselamla tamamlanan peygamber bağlılıkları bu üç peygamberle sınırılıdır. Bunların dışında tüm peygamberlere düşmandırlar. Bir çoğunu öldürmüşlerdir.
Ve Allah c.c Yahudilere her fırsatta lanet etmiştir.
Mal mülk sahibi olsalar da, dünyada baskıcı, kalleş, işgalci, tuzak kuran bir millet olarak insanların da laneti ile yaşarlar.
Akıbetleri asla istedikleri gibi olmaz.Olmayacak da.
Hazreti İbrahim aleyhisselamı peygamberlerin atası kabul eden Yahudiler Hz. Musa en büyük peygamberdir ve peygamberlik çağı Malaki (M.Ö. 5. yy) ile son bulmuştur ve yeni bir peygambere ihtiyaç yoktur inancı içindedirler.
Onlara göre 7 kadın peygamber dahi vardır.
Hatta onlara göre (haşa) peygamberler her haltı işleyebilir.Hile yapabilir,Zalim olabilir, yalan söyleyebilir,  alkolik, bencil olabilir. vs.
Tahrif edilmiş olan ve hali hazırda okumaktan vaz geçmedikleri Tevrat denilen uydurma kitaplarındaki bilgilerde peygamberler aleyhine olmadık iftiralar yer almaktadır.
Sayısız peygamberi aşırı şekilde suçlayarak inanç zayıflığı içinde yaşayan insanlara ( günümüzde halen geçerli) düşman ederler.
Onlara göre tanrı Yahovadır.
Allah c.c Kuran-ı Kerim'de "Sözlerinden dönmeleri, Allâh’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve «kalblerimiz kılıflanmıştır» demeleri sebebiyle (onları lânetledik! Onların kalbleri kılıflı değil) tam aksine küfürleri sebebiyle Allâh, o kalbler üzerine mühür vurmuştur; pek azı müstesnâ artık îmân etmezler.” (en-Nisâ, 155) şeklinde buyurur
Gelelim bugün sembolleri olan ve sayısız son zaman Müslümanlarının nefretle baktığı, görülmesine tahammül edemediği ancak Osmanlının son dönemlerine kadar hemen hemen her yerde kullanılan Hz. Süleyman'ın mührüne..
Yukarıda dediğimiz gibi hem Davud aleyhisselam hem de Süleyman aleyhisselam krallık yapmış peygamberlerdendir. Ve aşırı şekilde zengindirler.
Zengin oldukları içinde her ne kadar Musa aleyhisselamdan dolayı Musevi denilen o soysuz millet bu iki peygamberi baş tacı eder.
Çünkü zengindirler.
Bir Mesih beklentisi olan Yahudiler, mesih olduğu söylenen hazreti İsa aleyhisselamın fakir oluşu yüzünden mesihliğini kabul etmezler.
Bugün bir takım Müslümanların Kuran-ı kerim'de ve hadisi şeriflerde yer etmemesine rağmen mehdi ve Hazreti İsa aleyhiselamların kurtarıcı olarak geleceğini bekledikleri gibi, Yahudilerde Mesih beklemektedirler.
Bugün siyonist yıldızı olarak adlandırılan Davud aleyhisselamın mühründen nefret eden sözümüz Müslümanları Yahudilerin kullandığı bir çok sembolü bilseler herhalde hayata küserlerdi.
Mesela, Üç sayısı kutsallığın sembolüdür, 4 sayısı cennettir, 5 sayısı tamlığı, altı sayısı kusuru, yedi sayısı tanrıyı ve saire..
Rakamların dışında sayısız sembollere (altın, gümüş, pirinç ve tuz renklerden çivit mavisi ile mor ) belirli görevler vermiş olan Yahudilerin Davud ya da Süleyman peygamberlerin mührünü kabullenmelerinin anlamsızlığı inandıkları dinin boş ve saçma iddialarından ötürü olmaktadır.
Hatta cumartesi günlerini kutsal sayıp o gün çalışmamaları gibi bir huy edinmiş olmaları, abuk bir düşüncenin ürünüdür.
Hem "Yahudiyim" deyip hem de Müslüman bir peygambere ait sembol bir yüzüğünü kullanmak abesle iştigal, kuru bir iddiadır.
Genelde İsrail Devleti ve Yahudi diniyle ilişkilendirilen bu imge, Hristiyan dünyasınca kabul edilen haç’a , İslam dünyasının kullandığı hilale karşılık Yahudilerin yaşadığı kıskançlık duygusunun bastırılmasıyla  ortaya atılmış özgün bir sembol olmuştur.
Selçuklu ve Osmanlının yapılarında yer alan bu sembol Müslüman bir peygambere ait olup, Yahudilerin Müslümanlığa kibirleri nedeniyle geçmemelerinin de sembolü olarak bilinmelidir.

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.