@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İnsan Haklarını Koruma Aracı olarak Ombudsmanlık Kurumu Ele AlındıAvrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 6. Farkındalık Artırma Toplantısı 23 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da hibrid olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliğinin yanı sıra sivil toplum ve baroların insan hakları merkezlerinin temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 215 kişi katılım sağladı. Türkiye Barolar Birliği adına TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse açılış konuşmalarını yaptı. Bu toplantıda “İnsan Haklarını Koruma Aracı olarak Ombudsmanlık Kurumu” konusuna ilişkin bilgilendirme ve tartışmaların yapılması hedeflendi. Toplantıda ele alınan alt başlıklar arasında Avrupa ve uluslararası deneyimlerin ışığında avukatlar için bir araç olarak Ombudsmanlık Kurumu ve Türk Ombudsmanlık Kurumunun çalışma esasları ve uygulamacılara pratik öneriler yer aldı. Toplantı sırasında ele alınan güncel konular ve zorluklar hakkında önemli ve verimli tartışmalar yapıldı.

Açılış konuşmalarından sonra IHMnet (BT Aracı) ve e-kütüphane için sembolik bir açılış töreni düzenlendi.

Oturumlar, tartışma konuları ve konuşmacılara ilişkin bilgilere bu linkten ulaşılabilir.

Kaynak : Avrupa Konseyi Program Ofisi - Türkiye


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam