@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Eshab-ı Kehf'in İsimlerindeki Faziletler




Ashab-ı Kehf, Mağarada uzun süre (yaklaşık 309 yıl)  uyuyarak Allah tarafından korunan gençlerdir.
Ashâb, Arapça sahip kelimesinin çoğuludur. Sahip kelimesi dost, arkadaş yaren anlamlarına gelmektedir. Ashab ise dostlar, arkadaşlar, yarenler anlamına gelir.

Kehf ise dağlarda oyulmuş eve benzer mağaralara demektir. Buradan yola çıkarak Eshab-ı kehf denildiğinde Mağara dostları kelimesinin ortaya çıktığını anlıyoruz. Bu kişilere yedi uyuyanlar da denilmektedir. 

Kurânı Kerim’de Kehf sûresinde geçen "Eshabı Kehf "“yedi uyuyanlar” zamanın hükümdarının zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınıp, orada 309 yıl uyuyan, uyandıktan sonra da tekrar vefat eden ve Kur’an’da bahsi geçen Müslüman gençleri ve yanlarında bulunan köpekleri Kıtmîr’i ifade etmektedir.

Ashabı Kehf Nerede

Kaynaklarda Ashab-ı Kehf mağarasının bulunduğu yer ile ilgili değişik yerler gösterilmektedir. Çin’den İspanya’ya kadar tam 33 yerde Eshab-ı Kehf’in sığındığı mağara olarak gösterilen yerler vardır. Ülkemizde, Anadolu'nun farklı noktalarında Yedi Uyurlar Mağarası olduğuna inanılan mağaralar bulunmaktadır. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yedi Uyurlar Mağarası dışında İzmir'deki Efes'te de bir Yedi Uyurlar Mağarası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Afşin ve Lice'de de bir Yedi Uyurlar Mağarası bulunur.

Eshab-ı Kehf'in İsimleri

Yemlîhâ, Mislînâ, Mekselînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Gıtmîr( Köpeklerinin ismidir).

Eshab-ı Kehf'in İsimlerindeki Faziletler 
 •  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Evlatlarınıza Eshab-ı Kehf’in isimlerini öğretiniz. Çünkü onların isimleri:
 • Bir binada bulunursa, o bina yanmaz,
 • Bir eşya üzerine yazılırsa, o eşya çalınmaz,
 • Bir hayvan üzerinde bulundurulursa o hayvan kaçıp gitmez,
 • Yangında bir bez parçası üzerine Eshab-ı Kehf’in isimleri yazılıp ateşin ortasına atılsa yangın söner
 • Çok ağlayan çocuğun beşiğinde başının altına konulsa, çocuk ağlamaz,
 • Çekirge için, bir kâğıt üzerine yazılıp bir ağaca takılıp tarla ortasına dikilirse çekirgeler gider,
 • Hamile kadının sol oyluğuna bağlanırsa, doğum kolay olur,
 • Uyuyamayan bir kimseye, Haşr Suresinin sonunda “Lev enzelnâ”dan başlayarak 4 âyet, arkasından da Eshab-ı Kehf’in isimleri okunursa, o kimse uyur.” 
Bu isimleri sabah akşam 7 kere okumanızı tavsiye ederiz.
   Dua etmeden önce Peygamber Efendimiz (sav)’e 3 kere salavat-ı şerife okuyun, sonrasında Ashabı Kehf isimlerini 7 kere okuyun. Sonrasında duanızı yapın ve Peygamber Efendimiz (sav)’e 3 kere salavat-ı şerife okuyun. Allah’ın izniyle duanız kabul olacaktır.

   Osmanlı Sigorta Şirketinin Levhaları

   İngiliz Büyükelçisi, eski Müslüman-Türk evlerinin dış duvarlarına asılan, “Eshabı Kehf ve Yâ Hâfız Ey Muhâfaza eden, koruyan Rabbimiz” levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizâde Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.

   Fuad Paşa, İngiliz’in tam anlayacağı dille cevap vermiş:

   - "O gördükleriniz, Osmanlı sigorta şirketinin levhalarıdır."

   Kaynaklar:
   1) Hazînet-ül Esrar, sahife 84–85
   2) Ruh-ul Beyan 5.cilt, sahife 233



   Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

   Yorum Gönder

   0 Yorumlar
   *Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.