@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamBekçi Olmak İsteyenlerin Yazılı Sınav İlanı Yayınlandı
2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV İLANI

  13 Mayıs 2022

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.


SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.


SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır
 

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

 

  DERSLER

KAPSAM

SORU SAYISI

Türkçe

Ortaöğretim Düzeyi

20

Sosyal Bilgiler

İlköğretim Düzeyi

15

Fen Bilgisi

İlköğretim Düzeyi

15

Hayat Bilgisi

İlköğretim Düzeyi

15

Matematik

Ortaöğretim Düzeyi

15

Genel Kültür

Ortaöğretim Düzeyi

20

TOPLAM

100

 

SINAVIN UYGULANMASI

SORU SAYISI

SINAV MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ

CEVAP SEÇENEK SAYISI

100 soru

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezleri

Saat: 10.00
120 dakika,

Tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

 

A-B

5 (beş)

 1. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 2. Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
 3. Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.
 4. Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 2. Sınavda  değerlendirme  için  [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100]    formüllü kullanılacaktır.
 3. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.
 4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 5. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.


SINAV İTİRAZLARI

 1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
 2. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
 3. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.


İLETİŞİM VE DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632”

0 (312) 413 32 64-66

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı için 
0 (312) 462 86 49 – 499 70 02 

numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam