@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Apartman Yönetimi Yasak Demişse Hayvanseverler Ne YapacakPandemi ve çocuksuz ailelerin bilhassa tercih ettiği evde hayvan besleme alışkanlığının apartmanlarda ve sitelerde sorun oluşturma başladığı öğrenildi. 

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmamasına rağmen, hayvan seslerinden ya da hayvanların merdiven, asansör ve bahçelerde pislik bırakmaları yüzünden rahatsız olan kat malikleri evlerde hayvan beslenmesinin son bulmasının çözümünü merdivenlerde aramaktadır.

Türk Medeni Yasasının  737. maddesi; taşınmaz maliki ya da kullananı, komşusuna zarar verecek her türlü davranışlardan kaçınmakla yükümlü tutulmuş ve komşular arasındaki bir takım çıkarları dengede tutabilmek için, her komşunun bazı davranışlardan kaçınma ve bazılarına katlanma ödevleri ile yükümlü tutulmuşlardır. Aynı maddenin 2. fıkrası ile de, özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel örf ve adete göre, komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan .gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaklanmıştır.

Bazı kat sahipleri binada hayvan beslenmesinin önüne geçmek için noterlerin yolunu tutup ihtarname gönderse bir çözüm bulamadığı için soluğu mahkemede almaktadır. Mahkemeye gidilmesinin nedeni de budur. Zaman zaman uzun süren davlar sonunda yerle mahkeme hayvan sahiplerini sevindirse de Yargıtay ve Yargıtay üst kurulu binada hayvan beslenip beslenmemesi konusunda tek dayanak olarak yönetim planına bakmaktadır.

Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, apartman ya da sitenin yönetim planında ‘hayvan beslenemez’ ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedebilmeketdir.

Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslemesi mümkün değildir. Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı haldeyse Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etmeme koşulunun oluşması gerekir. Yönetim planında böyle bir yasak yoksa besleyebilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta asıl olan yönetim planıdır. Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.

Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekan veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır. 

Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat maliklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir. 

Rahatsızlık somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilir.

Yargıtay'ın emsal kararlarında, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur." denilmektedir.

Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.