@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği Yayımlandı “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’ de yayımlandı.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42 nci maddesi kapsamında kurulan meslek birliklerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümleri içeren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” 07/04/2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. Aynı tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 5403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, 5404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Yönetmelik, 5846 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklere uygun düzenlemelerin yapılması, telif hakları sisteminde meslek birliklerinin işleyişini etkileyecek ulusal gelişmeler ile 2014/26/AB sayılı Telif Hakları ve Bağlantılı Haklara İlişkin Toplu Hak Yönetimi ve İç Pazarda Müzik Eserlerinin İnternet Üzerinden Kullanımlarına İlişkin Hakların Çoklu Bölgesel Lisanslanması Hakkında AB Direktifi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler doğrultusunda meslek birliklerinin daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlanarak kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlarıyla anılan Tüzük ’ün yerine geçmek üzere hazırlanmıştır.

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği ile birliklere üye olma ve üyelikten çıkarılma koşulları yeniden düzenlenmiş, meslek birliklerine belirli objektif kriterlere dayalı olarak üyelik türleri belirleme ve bu üye türlerine göre seçme ve seçilme haklarını düzenleme yetkisi verilmiş, birlik faaliyetlerinin etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütülmesine yönelik yükümlülükler getirilmiş ve ayrıca telif geliri dağıtım usulü, kullanıcılarla ve diğer kuruluşlarla ilişkileri, şikâyet süreçleri, üyelik uyuşmazlıkları, birliklerin denetimi ve sona ermesi gibi hususlar da gerek ilgili AB direktifi ve ilgili ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir.

İlgili Linkler:

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-17.pdf

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5403)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-15.pdf

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmenliği detaylarına ulaşmak için :

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5404)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-16.pdf

Kaynak : Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Resmi Gazete

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.