@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Stajyer ve İşgören Avukatlardan Sessiz Çığlık "Yeter Artık"
Stajyer ve İşgören Avukat Hakları Grubu sosyal medyadan Türkiye Barolar Birliği ve tüm Barolara hitaben "STAJYER AVUKAT HAKLARI GRUBUNUN MEVCUT VE GELECEK TÜM STAJYER AVUKATLAR İÇİN TALEBİDİR" başlığı adı altında açık bir mektup yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşılan ve "Barolar Birliğine ve tüm Barolara açık mektubumuzdur! Lütfen elinizi yakamızdan çekin. Samimi olun ve stajyer avukatlar için çözüm üretilmesine karşı olduğunuzu açıkça ilan edin. " denildi.

İşte o mektup 


"STAJYER AVUKAT HAKLARI GRUBUNUN
MEVCUT VE GELECEK TÜM STAJYER AVUKATLAR İÇİN TALEBİDİR

Bizler; avukat adayları olarak ekonomik yönden herhangi bir kuruma veya kişiye bağlı kalmadan, insan onuruna ve haysiyetine yaraşır, bağımsız ve özgür bir şekilde avukatlık stajımızı yapabilmek için haklı bir mücadelenin içerisine giren bir grup stajyer avukatız. Gördük ki; hiçbir parti, baro, birlik, zümre veya kişi maruz kaldığımız insanlık dışı uygulamalar için samimi bir irade göstermeyecek. Birçoğu bizleri bir oy toplama aracı ve siyasi malzeme olarak kullanmaya devam edecek.

Belirtmek isteriz ki;
Bizler KÖLE değiliz. Köle olmayacağız.
Angaryayı kabul etmiyoruz.
Bizler emir eri değiliz. Ucuz iş gücü değiliz. Kurye değiliz. Temizlikçi, bekçi, hizmetçi değiliz.

Bizler mesleğin onurunun korunmasını isteyen genç hukukçularız. Hâkim ve savcı adaylarına tanınan ekonomik güvenceye benzer bir güvence istiyoruz. Bunu tüm paydaşlardan talep ediyoruz. Kayıt dışı ve sigortasız işçi çalıştırmayla etkin bir şekilde mücadele eden devletimizin stajyer avukatların da sigortalı olabilmesi noktasında yaptığı çalışmayı destekliyor, barolarımızın buna karşı çıkmasına ise anlam veremiyoruz. Öte yandan tüm paydaşlardan ücret konusundaki olumlu tutumları doğrultusunda bir adım atmalarını bekliyoruz.

Kör gözler dahi görüyor ki mevcut mevzuatımız kesintisiz ve verimli bir şekilde staj yapılmasını sağlayamamaktadır. Bunun imkânı dahi yoktur. Fiili durumda bizzat mahkemeler tarafından stajyer avukatlara adliye stajına gelinmesine gerek olmadığı yönünde telkinler yapılmaktadır. Neredeyse bütün arkadaşlarımız sadece imzadan imzaya gidip gelmektedir. Maalesef mevcut kanun ve yönetmelik ekonomik kaygılar ve ihtiyaçlarımız nedeniyle birçoğumuzun staj süresi boyunca farklı yerlerde kayıt dışı bir şekilde, iş güvencesiz ve sigortasız çalışmaya mahkûm etmekten öteye geçememiştir.

Anayasa’nın 5’inci ve 49’uncu maddelerinde de belirtildiği üzere; çalışanların korunması, hayat seviyelerinin yükseltilmesi, temel haklardan olan çalışma hakkının koruma altına alınması, geliştirilmesi, desteklenmesi, ekonomik engellerin ortadan kaldırılması, imkânlar sunarak kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmesine imkan tanınması sosyal devlet ilkesinin en temel gereklerindendir. Bizler de bu ilke doğrultusunda mağduriyetimizin giderilmesini ve haklı talebimizin karşılık bulmasını istiyoruz.

Sigorta yasağı Anayasamız başta olmak üzere taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve İş Kanuna da ciddi aykırılıklar barındırmaktadır. Böyle bir yasağın özellikle ve sadece hakkı ve hukuku savunmak için var olan hukukçulara getirilmiş olması da ayrıca izaha muhtaçtır.

Bizler, stajyer avukatlara sosyal haklarının verilmesini, özellikle de yasayla korunmuş bir ücret ödenmesini ve sigortalı olmalarının önündeki yasal engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Sigorta primlerinin ve insanca bir ücretin ilk altı ay Barolar Birliği veya Adalet Bakanlığı tarafından, ikinci altı ay ise Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve yanında staj yapılan avukat tarafından karşılanmasını çözüm olarak sunmak istiyoruz.

En kötü ihtimalle Avukatlık Kanunu'nun 15'inci maddesine 2014 yasa taslağında da yer verilen "Avukatlık stajının gereklerini yerine getirmek ve staja ilişkin zaman dilimlerinde görevlerini yapmak kaydıyla, stajyerin mesleğin onuruna uygun olmak şartıyla memur, işçi veya sözleşmeli olarak başka bir işte çalışıyor olması, staj yapmasına engel değildir." şeklinde ek bir madde konulmasını talep ediyoruz.

Molierac’ın dediği gibi tekrar ediyor ve vicdan sahiplerine hatırlatıyoruz!

“En kıdemsiz olanımızın, en kıdemliden veya isim yapmış olanından bir farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ve hiçbir zaman efendileri de olmadı!"

STAJYER AVUKAT HAKLARI GRUBU BEYANIMIZDIR"

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.