@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Herkes Denetim Serbestliğinden FaydalanamazCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, basında çıkan bir haberle ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında "her mahkumun denetim serbestliğinden yararlanacaktır" gibi bir hakka sahip olmadığını dile getirdi.

Adalet bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında konu ile ilgili olarak şunları belirtti.

"Milli Gazete’nin 16.04.2022 tarihli baskısında yer alan “Denetimli serbestlik hakkı gasp ediliyor. Cezaevi yönetimleri, cezalarının yatarını bitiren ve denetimli serbestlik hakkını elde eden hükümlüleri, keyfi uygulamalarla içerde tutmaya devam ediyor.” haberi ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5275 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine göre; “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.”

İlgili infaz mevzuatına göre; açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında infaz etme ve ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilme bir hak değil, hükümlüye sunulan bir fırsattır. Hükümlü, kendisine sunulan bu fırsatı değerlendirmesi ve hakkında iyi halli olduğu yönünde bir karar verilmesi durumunda bu fırsattan yararlanabilecektir. Buna göre; idare ve gözlem kurulları, yasaların kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve yasalar ile belirlenen usul ve esaslara göre görev yapmakta, objektif kriterlere göre kararlar almaktadır. Bu itibarla; iddia edildiği gibi denetimli serbestlik hakkının gaspedilmesi ve keyfi bir karar alınması asla söz konusu değildir.

Yapılan bu değerlendirmelerde hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, sosyal ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, kurallara uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınmaktadır. Yasa ile belirlenen bu kriterlerin amacı, hükümlülerin tahliyesini önlemek değil; aksine, iyi hâl gösteren hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında infaz etme ve ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilme imkânına kavuşmasını sağlamaktır.

Ayrıca hükümlüler, idare ve gözlem kurullarınca verilen kararlara karşı, infaz hâkimliğine şikâyet ve infaz hâkimliği kararlarına karşı da ağır ceza mahkemesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.