@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamDin Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişik yapıldı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin 7 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlandı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen bölümde değişikliğe gidildi.

İşte o değişiklikler

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 307 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 307- (1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kumrularında din kültürü ve ahlak eğitimi ile bu alandaki seçmeli derslerin eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kumluna sunmak,

b) İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin alanları ile ilgili eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kumluna sunmak,

c) İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin yönetimine, öğrencilerinin eğitim ve öğretimi ile program çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

ç) İmam hatip ortaokullarında ve imam hatip liselerinde hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar yürütmek,

d) Din ve ahlak eğitim ve öğretimini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

f) Bakanlık ilgili birimleri ile koordine hâlinde ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle din eğitim ve öğretimi alanında işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam