@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamBTK; Tarifeler İçin Yeni Bir Adım AtıyorBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (BTK) operatörlerin tarife ve kampanya tekliflerini vatandaşların  karşılaştırabilmelerine imkan verecek olan taslak çalışmayı yayınladı

BTK yaptığı açıklamada "Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 3'üncü maddesine istinaden hazırlanan ve Ek’te yer alan “e-Devlet Kapısı Üzerinden Tarife/Kampanya Tekliflerinin Karşılaştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği'nin "Görüş alınması ve değerlendirilmesi" başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamuoyu görüşü alınmak üzere Kurumumuz internet sitesinde otuz gün süreyle yayımlanması hususuna karar verilmiştir. " dedi.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Tarife/Kampanya Tekliflerinin Karşılaştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için hazırlanan taslak çalışmadan önemli bölüm

"Tarife Karşılaştırma Hizmeti ve İşletmeci Yükümlülükleri Tarife karşılaştırma hizmeti  

MADDE 5 -
1) Tüketicilerin, e-Devlet Kapısına giriş yaptıktan sonra tarife karşılaştırma hizmetini kullanarak işletmecilerin tarife/kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına imkân sağlanır. Tüketicilerin kimlik ve iletişim bilgileri işletmecilere iletilmez; ancak talep eden tüketicinin adrese dayalı sunulacak hizmetler için yerleşim yeri adresinin, sunulacak teklifte değerlendirilmek üzere işletmeciye gönderilmesi sağlanır. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilir, bu sorgulara işletmeciler tarafından anlık olarak cevap verilir.
(2) İşletmecilerin tarife karşılaştırma hizmeti için e-Devlet Kapısına entegrasyonu Kurum vasıtası ile yapılır. 
(3) Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketicilere, faydalanmak istenilen hizmet türüne göre “mobil telefon”, “adrese dayalı mobil internet”, “sabit telefon”, “sabit internet” ve “TV” seçenekleri arasından seçim yapma imkânı sunulur. TV hizmeti tek başına seçilemez ancak sabit telefon ve/veya sabit internet ile birlikte seçilebilir.   
(4) Hizmet seçimi yapıldıktan sonra hizmet türüne göre altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen şekilde filtreleme seçeneklerini kullanarak tarife/kampanya sorgulaması yapma imkânı sunulur. Sorgulama sonucu gösterilecek tarifeler/kampanyalar, ortalama aylık ücrete göre artan bir şekilde sıralanır. Tarifelerin/kampanyaların detaylarının görüntülenebilmesini teminen “daha fazlası” başlıklı detaylar bölümü yer alır. 
(5) Adrese dayalı mobil internet, sabit internet ve/veya sabit telefon hizmeti seçilmesi durumunda, tüketicinin talebine bağlı olarak yerleşim yeri adresinin sunulacak teklifte değerlendirilmek üzere işletmeciye gönderilmesi sağlanır veya tüketici tarafından UAVT’ye uygun bir adres bilgisinin elle girilmesine imkân tanınır. Sorgulamalar belirtilen adres özelinde yapılır.   
(6) Üçüncü fıkra kapsamında tüketicilere sunulan hizmetler için; işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), numara taşıma/internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi (0, [1-12], [13-24] ay) ile birlikte; 

a) Sabit telefon hizmetinde ses kullanım hakkı aralığı, 
b) Sabit internet hizmetinde bağlantı çeşidi (eve kadar fiber internet, xDSL, kablo internet), indirme/gönderme hız aralığı, veri kullanım tercihi (limitli/limitsiz), limitli seçeneğinin tercih edilmesi halinde veri kullanım hakkı aralığı,
c) Adrese dayalı mobil internet hizmetinde indirme/gönderme hız aralığı, veri kullanım tercihi (limitli/limitsiz), limitli seçeneğinin tercih edilmesi halinde veri kullanım hakkı aralığı,
ç) Mobil telefon hizmetinde, ses/kısa mesaj/veri kullanım hakkı aralıkları,  hususlarında filtreleme seçenekleri sunulur.  

(7) Sabit telefon ve sabit internet hizmetlerinin birlikte seçildiği durumlarda altıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki filtreleme seçenekleri birlikte sunulur.

TV hizmetleri için birlikte sunulduğu hizmetlere ilişkin olanlar dışında ayrıca bir filtreleme seçeneği sunulmaz. İşletmeci adı hariç diğer parametrelerin işaretlenmesi zorunludur. Filtreleme sonrasında çıkan tarife/kampanya gösterimlerinde; filtrelenen parametrelerle birlikte tarifenin/kampanyanın ismi, tarifenin/kampanyanın hangi abone grubu için geçerli olduğu, azami cayma bedeli, öncül ücret ve varsa ek faydalar hakkında bilgiler yer alır. 

(8) Detaylar bölümünde; taahhütsüz aylık ücret, ortalama cayma bedeli, vergi ve diğer yasal ücretler, tarifenin/kampanyanın geçerlilik tarihi, tarifenin/kampanyanın tüm özelliklerini içeren işletmeci internet sayfasının bağlantı adresi ile birlikte varsa yurt dışı dâhil kullanım haklarının detaylarına ve paket aşım ücretlerine yer verilir. 

(9) Gerekli filtrelemelerin yapılmasının akabinde, tarife/kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dâhil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkân sağlanır. İşletmecilerin yükümlülükleri 

MADDE 6 – 

1) İşletmeciler; 
a) Aksi Kurumca belirlenmediği sürece bireysel abone alımına açık olan tarifelerin/kampanyaların tamamının tarife karşılaştırma hizmetinde görüntülenmesini sağlamakla, 
b) Tarife karşılaştırma hizmetinde görüntülenecek bilgileri güncel ve doğru bir şekilde anlık olarak sağlamakla, 
c) Tarife karşılaştırma hizmetinde görüntülenmesini sağladıkları tarife/kampanya tekliflerine uygun olarak hizmet sunmakla, 
) e-Devlet Kapısı üzerinden işletmeci tarife/kampanya tekliflerinin karşılaştırılabilmesi için sistemlerini çalışır halde tutmakla,
d) Bu Usul ve Esaslar kapsamında elde edilen verileri yalnızca idari ve adli makamların talepleri ile bu Usul ve Esasların amacı doğrultusunda kullanmakla,  yükümlüdür."

e-Devlet Kapısı Üzerinden Tarife/Kampanya Tekliflerinin Karşılaştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için hazırlanan taslak çalışmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam