@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra ve İflas Kanununun Bir Hükmü İptal Edildi.
Anayasa Mahkemesi,İcra iflas Kanununda yer alan, genellikle borçluların mal kaçırma düşüncesi hareket ettikten sonra yakınlarına yaptıkları satışın batıl sayılmasında yer alan “…usul ve…” ve “…sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına karar vererek, iptal işlemini onayladı. İptal hükümleri 12.04.2022 tarihli Resmi gazete'deki yayımından 9 ay sonras uygulanmasına karar verdi.
Kararda " 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “…usul ve…” ve “…sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, 26/1/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi." denildi.

İşte o karar ; 

Anayasa Mahkemesinin E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı

12 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31807

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Esas Sayısı : 2021/9
Karar Sayısı : 2022/4
Karar Tarihi : 26/1/2022

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1. Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/9)
2. Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/68)
3. İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/72)

İTİRAZLARIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin Anayasa’nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepleridir.

*******
VI. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “…usul ve…” ve “…sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE 26/1/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.