@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Üsküdar’ın Ayasofyası Kara Davudu Unutturmayacak
Üsküdar Meydanının hemen ucundan başlayan Hâkimiyet-i Milliye caddesinin kenarında Mimar Sinan Çarşısı’nın biraz ilerisinde, cemaati yoğun bir cami yer almaktadır. 

Üsküdar'ın Ayasofyası olarak da bilinen cami ilçenin kıymetli camilerindendir.

Orijinal halinden çok uzak bir şekilde çeşitli kereler onarılan cami Üsküdar merkezin en çok tercih edilen camilerindendir. Tercih edilmesinin sebeplerinden biri çarşıya yakınlığı, devasa çitlembik ağacının rahatlatan gölgesi ve geniş avlusu bu tercih edilmede öne çıkan nedenlerden olmaktadır.

Camiyi yaptıran Kara Davut Paşa'ya gelince; Genç Osman'ın katlinden sorumlu olan kişi olduğunu söyleyerek tanımak isteriz.

Boşnak asıllı olan Enderun'da yetişmiş olan Kara Davut, kapıcıbaşılık, Rumeli Beylerbeyi , Kaptan-ı Derya gibi bir çok görevde bulunmuş, bir ço sefer ve ayaklandırma bastırmalarda başarılar elde etmiş. I. Mustafa'nın kız kardeşi ile evlendikten sonra Osmanlı hanedanına damat olmuş zeki, işbilen / işini bilen bir kişidir.

Ruh hastası olduğu söylenen I. Mustafa'nın ilk saltanat dönemi kısa sürmüş, yerine geçen Genç Osman'a karşı yeniçeriler ayaklanarak Genç Osman'ı devirince Sultan Mustafa'yı ikinci kez tahta çıkardılar. 

Sultan'ın damadı Kara Davut Paşa'yı da sadrazam yaptılar. 

Kara Davut Paşa, 27 günlük sadrazamlık süresi içinde, Kösem sultanın talimatları ile sultan 1. Mustafa'nın bilgisi ve izni olmadan, yeniçeri ağası Derviş Ağa ve bölük ağalarıyla birlikte Sultan Osman'ı Yedikule zindanında boğarak öldürdüler. 

On sekiz yaşındaki genç Sultana, katillerinin neler yaptığını bir öğrenseniz tarihin tekrar yazılmasını isteyebilirsiniz. Maneviyatı ve ıslahatçı düşünceleriyle 4 yıllık padişahlık döneminde tarihte iz bırakan, ancak elemli sonu ile ikinci bir Kerbela gibi anlatılan ölüm şekli tarihin yüz karasıdır.

Bir başka yazımızda değinmeyi arzu ettiğimiz 18 yaşındaki Genç Padişaha , bir iddiaya göre tecavüze yeltenen, ayalarını sıkarak ölümüne neden olan Kara Mustafa'yı da tarih de unutmayacak.

Genç Osman'ın öldürülmesinde rol oynamış olan Kara Davut diğer katillerle birlikte yakalanarak idam edilmiş.

Genç Sultan Osman'ın katili olarak adını tarihe yazdıran Kara Davut Paşa'nın adını taşıyan cami halen ibadete açıktır.

Şimdi, bu camiye gelip de bu caminin banisi diye o kara vicdanlı paşa bozuntusuna Allah razı olsun denilir mi, bilinmez ama

Derleme @erolkara.net - 11.03.2022

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.