@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Suriyeli Mültecilerin Dini...
Ülkemizde sayıları 9 milyon civarında olan Suriyeli mültecileri geldikleri günden beri muhacir , ülkemiz insanını da ensar yaptık. Ensar olarak bunlara sahip olmamız gerktiği her mecrada ifade edildi. İlk zamanlarda ülke insanımız da Ensar olmayı tercih etti. Ve gelene sofralarını dahi açtı.

Zamanla Ensarlık, muhacir denilen Suriyeliler üzerindeki düşüncelerini değiştirmeye başladı.Suriye'de vatana ihanet ederek ülkemize yerleşen ve iyi hayat , lüks hayat anlayışını yalamaya çalışanlar zamanal maskelerini düşürmeye başladı. Ve kötülük yaygınlaştıkça Türkiye halkının duyguları da nefrete dönmeye başladı.

Halen fatura ödeyen Türk halkı bu insanların asla muhacir olarak düşünülemeyeceğini yıllar sonra, kuyruklarına basıldıkça anladı. Şimdi mesafeler koymaya hatta "geri dönsünler"çağrısı yapmaya başladı.

Ne yazık ki bu çağrılara uyma konusunda hiç bir hareket olmayacak. Kapıları sonuna kadar açarak vatanın her karış toprağını mültecilere açan, onların istediklerini yapmasını sağlayanlar bu kez her mahallede 4 kişiden birinin mülteciden olmasını sağlayacak kararlar aldı.

Gelenler gitmeyecek ve ilk seçimde bilhassa Kilis, Gaziantep üzerinden hatta büyükşehirlerde yoğunluk olarak yaşadıkları yerlerden muhtar, belediye meclis üyesi ve milletvekili seçilebilmenin yollarını arayacak.

Suriyelilere karşı yapılan hataların ilki onları Mekke'den Medine'ye giden muhacirler seviyesine çıkartmak oldu. Ve hepsini Müslüman kabul ederek sorgulamadan bağrımıza bastık.

Hükümetin yardım politikasının hedefinde dahi onlar vardı ve müftülükler vasıtasıyla yapılmadık yardımlar kalmadı. En son yapılan 7 tır dolusu çeyiz sosyal medyada patlama noktasında tepkilere neden olsa da, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş oldu.

Cami önlerinde "camiye yardım" "Kuran Kursuna yardım""Hafız yetiştirmek için yardım" adı altında toplanan paralar Suriyelilere çeyiz parası olarak şekil değiştirmişti. Hatta kurban paralarından, zekatlardan toplanan faizler bile Suriyelilere yardıma dönmüştü.

Bunun ilk noktası onları kendimiz gibi sanmak, onları Sünni Müslüman olarak kabul etmekti. Ne var ki, birlikte yaşamaya zorunlu olarak bırakıldığımız bu insanların çeşitli din ve mezheplere ait olduklarını düşünmemiştik. Bunların kültür seviyelerini düşünmemiştik. Bunları hep muhacir görmüştük.

Müslüman sandığımız,kendimiz gibi gördüğümüz Suriyelilerin yönetimi Nusayri Beşar Esed'in elindedir. Nusayri'dir.

Nusayrilik nedir derseniz , "Arap kökenli Aleviler " diyeceğimiz kavramı biraz daha açarsak, özetle "Nusayrîlere göre Hz. Ali mâbudtur, tanrıdır. Allah için sayılan sıfat ve özellikler Hz. Ali için de sayılmaktadır. O nurun nurudur, ilâhi zâtı itibariyle gizlidir. O mânadır. Görünüşte imam olmasına rağmen, bâtıni cihetiyle O, Allah'tır. Tanrı Ali kendi ruhundan Muhammed'i, O da Selmân-i Farisî'yi yaratmıştır." şeklinde yazarsak ne oldukları anlaşılmıştır, sanırım.

Suriye'de bulunan din anlayışına baktığımızda, sünni Müslümanlar çoğunluk gibi gözükse de sünni Müslüman denilenlerin kendi aralarında pek çok gruba ayrıldığını da görürüz.

En tarafsız ve yorumsuz bilgi sitesi Wikipedia, Suriye'deki din konusunda "Suriye'de din, inanç ve mezhep çeşitliliğinden oluşur. Yapılan bir araştırmaya göre, Suriyelilerin %60'ı Sünni Müslüman, %11'i Nusayri, %16'sı Hristiyan, %3'ü Dürzi ve %2'si İsmaili'dir. Sünnilerin hepsi Arap değildir; Sünni Araplar veya Araplaşmış kesim nüfusun yaklaşık %60-65'ini oluşturuyor. Nüfusun %10'u oluşturan Kürtlerin[2] çoğunluğu resmi olarak Sünnidir, nüfusun % 6-8'ini Ermeniler ile Süryaniler/Aramiler oluşturuyor ve % 4-5'i kapsayan Türkler/Türkmenler de var, Ayrıca çok az sayıda Yahudi, Yezidi, Çerkez, Balkan kökenli ve Rum vatandaşlar da vardır." açıklaması yapar.

İman esaslarına olan itaat ve bağlılıklarını dikkate almıyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor. "Vatan sevgisi imandadır," hadisi şerifi açısından bakınca bunların vatanlarını sevmediklerini, mülteci olarak yerleştikleri diğer ülkelerde yaptıkları yasa tanımaz hal ve hareketleri bir ölçü olarak görülebilir.

Derleme @erolkaranet - 02.03.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.