@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamPolis Olma Şartlarında Değişiklik Yapıldı
Resmi Gazete'nin 19 Mart 2022 tarihli sayısı ile polis alımlarında uygulanacak yönetmeliklerde bir takım değişiklikler yapıldı.

Lise mezunu PMYO polis alımı yönetmeliği ile önlisans ve lisans mezunu POMEM yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan öğrenim sırasında evlilik hükmü kaldırıldı. Değişiklik yapılmadan evvel eğitimdeki kişi evleneceği kişiyi ve evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildiriyordu. Sonrasında o kişiyle ilgili soruşturma yapılıyor ardından evlenmesine onay veriliyordu.

İşte yürürlükten kaldırılan madde:

Öğrenim sırasında evlilik: Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

POMEM PMYO aranan şartlarda değişiklik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibareleri kaldırıldı. Adaylarda aranılacak nitelikler bölümünde yer alan polis alımı şartlarındaki TCK cezai hükümler kısmında yer alan "adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Polis alımı başvurularında aranan 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmak' vb. şartlarında yer alan 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ifadesi yönetmelikten çıkarıldı.

Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ibaresi Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı olarak değiştirildi.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde de POMEM yönetmeliği gibi adayın kendisinin ve evli ise eşinin ibareleri kaldırıldı. Adaylarda aranılacak nitelikler bölümünde yer alan lise mezunu polis alımlarındaki şartlarda bulunan bu ibare yürürlükten kaldırıldı.

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31783

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilatı” ibaresi “Teşkilat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı” ibaresi “3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı” şeklinde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31783

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “, adayın kendisinin ve evli ise eşinin” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


–– Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31783

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı” ibaresi “3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31783

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi ile (h) bendinde yer alan “, adayın kendisinin ve evli ise eşinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam