@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evliliğin Suffa Yeri Sofralar...
"Bir evden ne çıkar ki ?"diye anlatısına başlayan araştırmacı Muhammed Emin Yıldırım aile yaşantısına örnek olarak 7 şehit annesi Hazreti Sümeyra'den , aile yaşantısından, peygamber as olan sadakatinden bahseder ve zamanın suffasının her ailenin sofrası ile yaşabileceğini anlatır.

Muhammed Emin Yıldırım Hoca, Hz. Sümeyra’dan alınması gereken dersler konusunda “Onun Uhud’daki akıllara durgunluk veren halini eğer biliyorsanız, söyleyeceğiniz ilk söz: “Hz. Sümeyra bize sevdayı ve aşkı öğretir. Peygamber nasıl sevilir bunu gösterir. Sahabece sevginin son noktası olan bir kameti ile: “Anam, babam, nefsim, neyim varsa her şeyim senin yoluna feda olsun Ya Resulullah!” sözünün nasıl altı doldurulur bunu gösterir. El-Hak, doğrudur, gerçekten Hz. Sümeyra’dan alınacak en önemli ders, Peygamber sevgisi, sevdası, aşkı dersidir.”

“Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman anne olmak istiyorsan, evlâdını talebe, evini medrese, sofranı ise Suffa’nın şubesi olarak inşa etmelisin. Çocukların ilk medreseleri evleri, ilk hocaları anneleridir. Bu hakikatin gereğini yerine getirmeye çalış ki, Sahabe hasbiliğinde evlâtların annesi olma saadetine erebilesin.”

Ve sohbetinde o saliha insanın suffa halimne gitediği aile sofrasında yaşadıklarını zamanımız hanımlarına aktarmaya çalışır.

“Sümeyra validemiz, eşini ve çocuklarını karşısına alıp da bir vaaz edası ile bir ders havası ile onlarla konuşmaz. Ya ne yapar? Sofranın başında, yemek yerken hayatın doğal seyri içerisinde elde ettiği bilgileri onlarla paylaşır. Çünkü Sümeyra validemiz çok iyi anlamıştır ki; evin sofrası, evin Suffa’sıdır. Suffa; Efendimiz’in (asm) Medine’de tesis ettiği mektebinin adıdır. Oradan ne yiğitler, ne âlimler, ne şehitler yetişmiştir. Sahabe, Suffa’yı bir model olarak kavramış, her biri de evlerinde Suffa’nın bir şubesini adeta açmışlardı”

"Efendimiz’i Sümeyraca sevmek… Efendimiz’i gerçek manada sevmek… Sevginin ispatı olabilecek amelleri ortaya koymak… Ne varsa, hepsini sevdiğinin yoluna feda etmek... 'En nebiyyü evla bi'l mü'minine min enfüsiküm! Ve ezvacuhu ümmühatühüm/ Peygamber/Nebi müminlere kendi öz canlarından daha öncelikli ve daha evladır. O Nebi'nin hanımları ise müminlerin anneleridir' ilahi fermanına uygun yaşamak... Allah'ın bu konuda istediğini yerine getirmek...

"Fedeke ebî ve ümmî ve nefsî/Anam, babam, nefsim sana feda olsun" derken bu sözü havada bırakmadan gereği ne ise onu yerine getirmek... İşte Bedir'de Avf'ı, Uhud'da, Muaz ile Muavviz'i, kocası Haris'i, babası Ubeyd'i, sonrasında ise dört çocuğunu daha feda etmenin ama benden bu kadar demeyip, daha ötesini, daha fazlasını arzulamanın adıdır o..."

“‘Anam, babam, nefsim sana feda olsun’ derken bu sözü havada bırakmadan gereği ne ise onu yerine getirmek... İşte Bedir’de Avf’ı, Uhud’da, Muaz ile Muavviz’i, kocası Haris’i, babası Ubeyd’i, sonrasında ise dört çocuğunu daha feda etmenin ama benden bu kadar demeyip, daha ötesini, daha fazlasını arzulamanın adıdır o...”

"Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman kadın olmak istiyorsan, iman hakikatlerini iyice kavramalı, sorumluluklarını tespit etmeli, ihlas temelinde gayret ve çabalarını arttırmalısın. Gerçek manada İslam'ın kıymetini takdir et ki, neleri gözden çıkarabileceğini tam olarak tespit edebilesin.

"Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman evlat olmak istiyorsan, anne ve babanı Rabbinin istediği kadar sevmeli ve onlara itaatte kusur etmemelisin. Onların çok kıymetli birer hazine olduklarını ve cennete ulaşmanın en büyük vesilesinin, onların rızası olduğunu unutma ki, elinin altındaki bu nimetlerden gereğince faydalanabilesin.

"Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman muallime olmak istiyorsan, ilmi elde edeceğin Suffalar ve ilmi vererek bereketlendirecek talebeler kendine edinmelisin. Öğrendiğin her hakikati önce yaşamak gibi bir arzun olsun ki, rahmete ve mağfirete ulaşabilesin.

"Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman hanım/eş olmak istiyorsan, çerçevesini Kur'an'ın ve Sünnet'in çizdiği şekilde eşine itaat etmelisin. Evinin saadetini ve huzurunu tesis etmede senden beklenen konumu hiçbir zaman unutma ki, Peygamberinin övdüğü saliha hanımlardan olabilesin.

"Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman anne olmak istiyorsan, evladını talebe, evini medrese, sofranı ise Suffa'nın şubesi olarak inşa etmelisin. Çocukların ilk medreseleri evleri, ilk hocaları anneleridir. Bu hakikatin gereğini yerine getirmeye çalış ki, Sahabe hasbiliğinde evlatların annesi olma saadetine erebilesin.

Derlemedir - 26.03.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.