@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

En Şerefli Varlık, Kedi Köpeğin Kölesi Olduİnsanlara ne oluyor, ? Giderek garipleşen, ne olduğunu,niçin yaratıldığını, neden var olduğunu bilmeyen insana ne oldu ? Ne oldu da insan "esfele safilin" aşağılıklardan aşağıya" oldu.

Zina ile türeyen, çöplüklere atılan insan sayısı giderek artıyor. Öte yandan yatak odalarına kadar sokulan bin bir ihtimamla yetiştirilmeye çalışılan hayvan sayısı artıyor.

Kuşların evde beslenmesine alışmıştık ta, kedi köpeklerin yatak odalarında karı kocanın arasına girmesine, çocukların koynuna sokulmasına ne anlam vermeliyiz. 

Allah c.c bir vazife bir amaçla yarattığı insana merhameti ve zalimliği de nimet olarak vermiştir  En güzel şekilde yaratılan insan merhamet sahibi olan Allah'ın kulu olarak , onun halifesi olarak dünyada dolaşırken hem kendi cinslerine hem de diğer canlılara merhametli olmayı emreder. Canlıları haksız yere öldürmekten men etmiştir. İnsana verdiği emanete karşı dikkatli olmasını emretmiştir. 

Zalimlik duygusuyla yaşayan insanının cehennemlik olacağını, zulmedenin asla iflah olmayacağını bildiren Rabbimiz insana zulüm yapmasını yasaklamıştır.

İnsan kendi yavrusunu, doğurduğunu ya da doğmasına vesile olduğu insanı çöpe nasıl atar, lavabolara, klozetlere, kanalizasyona, derelere, tepeler nasıl atar. Şaşılacak şeydir.

İnsan nasıl bir tehlikenin gelebileceğini düşünmediği, dilinden, duygularından anlamadığı bir canlıyı yatak odasına nasıl sokar, şaşılacak şeydir.

Kuran-ı Kerim'deki Tin Süresinde, Rahman ve Rahim olan Allah c.c "...andolsun ki biz insanı hakîkaten en güzel biçimde (Ahseni takvîm) yarattık.” (Tîn, 4) “Sonra onu (isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden) aşağıların aşağısına ( Esfele sâfilîn) çevir(ip indir)dik.” (Tîn, 5)" derken insana hangi durumda ne olacağını bildirmiştir.

Şimdi, kendisine "yeryüzündeki halifem" unvanını verdiği insanın kalkıp da hayvanlara köle olmasını bir anlam verememkteyiz.

Tabii ki, insan tüm canlılara karşı merhametli olacaktır. Yaş ağacı kesmemekle emrolunmuş insan etinden, sütünden yararlanması, taşıma işlerinde kullanılması ve güvenlik sağlaması açısıyla yaratılmış hayvanları alıp da, yatak odasına çıplak tenleriyle yanyana getirecek, üstüne çıkacak şekilde hayvanlarla içli dışlı olması şerefli bir varlık olan insan yakışmıyor.

En lüks yiyecekleri, en iyi giysileri, en iyi konforu kedi köpeği için harcayan, onun pisliklerini toparlayan insanın bu hali nedir.

İnsan, hayvanların kölesi değil efendisidir. Hayvanlar, insanlara hizmet için yaratılmıştır. Bu amaç dışına çıkamaz, çıkartılamaz, baş tacı edilmez.

Oysa, milyar lira verilecek şekilde alınan hayvana, kazancının bir kısmından ki, bu ufak tefek bir meblağ değil, iki kişilik yoksul bir ailenin geçimine eş değerde masraf yaparak bakımını üstelendiği hayvanlara verilen bu haddi aşan hizmetin adı nedir ?

Hayvan haklarını savunmak, hayvanları zulme karşı savunmak farklı bir durum, onlara kölelik yapmak farklı bir konudur. Bazı mecralar hali hazırda kendilerinin gorilden geldiğini, hayvan soylu olduğunu iddia etse de kurulan dernek, vakıf  ve hareket denilen girişimlerin hayvanla insanı aynı kategoriye alması , hatta "Hayvan Özgürlüğü Hareketi" diye bir girişimin "hayvan ve insan eşittir" diyecek kadar ileri gitmesi akıl tutulması değil midir ?

İlla ki, hayvanlara karşı merhametli olmamız dinimizin önemli esaslarındandır. Lakin aşırıya gitmek insan olarak bize zarar vermeye başlamıştır. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu bildiğimiz gibi, onlara da sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakmamız gerekecektir.

Ancak, hayvanlara kölelik edecek kadar değil. İnsan şerefini korumak zorundadır.

Erol Kara - 09.03.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.