@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Uzaktan Sağlık Hizmeti Hakkında Merak EdilenlerUzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. 

Uygulama zaman kaybını önleyecek.

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile uygulama yasal hale geldi. 

Yönetmeliğe göre daha önce uzaktan sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, altı ay içinde uyum sağlayacak.

Neler Olacak
 • Gerekli altyapıyı kurarak izinleri alan sağlık kuruluşları, sahip oldukları lisans ve izinler dahilinde, yönetmelikte sınırlanan çerçevede uzaktan sağlık hizmeti verebilecek. 
 • İzin ve altyapıyı oluşturan kuruluşlar uzaktan muayene yapabilecek, hekimler reçete yazabilecek. 
 • Ayrıca, aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olmak şartıyla, bir sağlık kuruluşu, diğer bir sağlık kuruluşunda olup hizmet talep eden hastaya uzaktan erişimle sağlık hizmeti verebilecek.
 • Yönetmelik, sağlık turizmi kapsamında yabancılara da uzaktan sağlık hizmeti verilebilmesine imkan tanıyor. 
Hastanın tanınması
 • Hastadan kimliğini göstermesi istenecek. 
 • Kimlik şüpheliyse doğrulama isteyebilecek, 
 • Bu talepler yerine getirilmezse işlemi durdurabilecek. 
 • Kimlik doğrulamaya yönelik sorumluluk sağlık kuruluşuna ait olacak. 
Uzaktan sağlık hizmetine başlama

Hastaya bilgi verilecek
 • Uzaktan sağlık hizmeti talep eden hastaya muayenenin uzaktan gerçekleşeceği ve yüz yüze muayenenin yerine geçemeyeceği başta olmak üzere hekimin kimliği ve uzmanlığı, uzaktan ve fiziki muayenenin farklılıkları, devam eden bir tedavi varsa bunu aksatacak şekilde uzaktan sağlık hizmeti alınamayacağı bilgisi verilecek. 
 • Hastanın ses ve görüntüsüne erişilemezse hizmet verilemeyeceği belirtilecek. 
 • Tıbbi veya hukuki nedenlerle uzaktan hizmet durdurulabileceği vurgulanacak. 
 • Hastanın rızası alınmadan ses ve görüntü kaydı yapılamayacağı hatırlatılacak ancak gerekli veri işleme amaçlı sağlık kayıtları tutulabilecek. 
 • Hasta, verilecek sağlık hizmetinin kapsamı ve sonuçları hakkında bilgilendirilecek.

Hangi sağlık hizmetleri uzaktan verilebilecek?
 • Muayene, 
 • Tıbbi gözlem ve takip, 
 • Teşhis edilmiş hastaların kontrolü, 
 • Tıbbi danışmanlık, 
 • Konsültasyon veya ikinci görüş yapılabilecek. 
 • Gerekli görülürse hasta hastaneye çağrılabilecek.
 • Kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreler değerlendirilebilecek, 
 • Tedavi ve ilaç yönetimi yapılabilecek.
 • Sağlığın korunması, sağlıklı yaşamın desteklenmesi, psikososyal destek verilmesi yapılabilecek.
 • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirilmesi ve takibi uzaktan yapılabilecek.
 • Teknolojik olarak mümkün olan ve Bakanlıktan izin alınması şartıyla, yine Bakanlık tarafından belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon yapılabilecek.
 • Salgınlarda ulusal nitelikli kılavuzlara uygun olarak kişilerin sağlığının korunmasına yönelik tıbbi işlemler yapılabilecek.
 • Giyilebilir teknolojiler ve diğer cihazlar aracılığıyla sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek, takip edilebilecek.
 • Hekimler e-reçete yazabilecek, e-rapor düzenleyebilecek.
Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek ve aktarılamayacak
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.