@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


UYAP Sorgusundan Ücret Alınmasına TepkiTürkiye Barolar Birliği, UYAP üzerimden yapılan sorgulamalardan ücret alınması ile ilgili kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Türkiye Barolar Birliği, 22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik”in sorgulama ücreti öngören 17. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurduğunu açıkladı.

İşte o açıklama

" UYAP ÜZERİNDEN YAPILACAK SORGULARIN ÜCRETLİ OLMASI HAKKINDAKİ DÜZENLEMELERİN İPTALİ HAKKINDA BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği, 22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik”in sorgulama ücreti öngören 17. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Başvuruda ayrıca düzenlemenin dayanağı olan İcra İflas Kanunu’nun 8/a maddesinin 6. fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 13. 35. ve 36. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Devlet organları tarafından ücretsiz olarak yapılabilen sorguların vatandaşlar ve yargının kurucu unsuru olan avukatlar tarafından yapılması halinde ücretlendirilmesinin gerek hak arama özgürlüğünün gerek mülkiyet hakkının kullanılmasının ve güvencesinin de ücretlendirilmesi anlamına geleceği ve bu şekilde sınırlandırıldığı açıktır. Bu husus eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri ile sosyal hukuk devleti ilkesini de zedeler mahiyettedir."

Kaynak : TBB

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.