@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Selamın Verilmeyeceği Kişiler ve Yerler
“Selam” Allah’ın (cc) güzel isimlerinden bir isim olup bununla selam vermek, verilene selamet ve esenlik duasında bulunmak ve Allah'ın (cc) “selam” isminin onda tecelli etmesini dilemek sünnet, almak ise farzdır.

Ancak bazı yerlerde ve bazı işleri yapanlara selam verilmez.
 • Kur’ân okuyana,
 • Kur’ân dinleyene
 • Ezan okuyana,
 • Kamet getirene,
 • Cuma ve bayramlarda hutbe okuyana ve dinleyene,
 • İlimle meşgul olana,
 • Namazla meşgul olanlara (Ancak aralarında namaz kılmayan varsa ona selam verebilir.)
 • Her çeşidiyle zikirle meşgul olana, hayırlı bir işin kesilmesine sebep olacağı için uygun görülmemiştir.
 • Yemek yemekte olanlara uğrayan, onların yemeğine muhtaç ise ve selam verince onu da yemeğe davet edeceklerini biliyorsa selam verir, değilse vermez.
 • Uyumakta olan insanlara selam verilmez; fakat uyuyanlarla beraber uyanık kimseler varsa, onların işiteceği kadar bir sesle kendilerine selam verilir ve böylece hem sünnet yerine getirilir, hem de uyuyanların istirahatı bozulmamış olur.
Selam verilmeye elverişli ve layık olmayanlar:
 • Kafire
 • Sahih görüşe göre zimmiye (İslam diyarında yaşayan gayri Müslim’lere),
 • Günahını açık açık yapan fasıka (günahkara),
 • Avretini örtmeyenlerin bulunduğu hamama,
 • Helada bulunana,
 • İdrar yapmakta olana,
 • Yalan, güldürü, gıybet, dedikodu vb. ile meşgul olana,
 • İnsanlara sövene,
 • Şarkı ve çalgı ile meşgul olana,
 • Zina edene,
 • Fal bakana
 • Dinde olmayan şeyleri uyduranlara,
 • Kumar oynayana,
 • İçki içene,
 • Mübah olmayan oyunları oynamakta olana selam verilmez.
Satranç oynayana selam verme konusunda ihtilaf vardır 

İmam Azam; “Verilir.” der. Eğer zihin egzersizi yapmak için oynuyorlarsa zaten caizdir. Zaman öldürmek için oynuyorlarsa selamla, onları oyundan alıkoymuş olur.

Ebu Yusuf ise;
“Kötü bir iş yapmakta olduklarını ima etmiş olmak için selam vermez, verirse mekruh olur.” der.

Günahkar kimselerin selamını almak

Günahkar kimselerin selamına, karşılık verilir. Ancak verilen selama “onlar bu halden vazgeçerler niyetiyle” karşılık vermemek de caizdir.

Müslüman olan ve olmayanların ya da selam verilebilen ve verilemeyenlerin bulunduğu bir gruba selam verilir. Bu durumda Müslümanlar ya da selam verilebilenler niyet edilir.

Aynı şekilde Müslüman olmayanlara selam verilmez. Ehl-i Kitaptan birisi selam verdiği takdirde ise, yalnızca "Ve aleyküm!" denilir. (bk.Riyazü's-Sâlihîn Tercümesi, II, 242-243).

Kaynakça:

Fetveva-yı Hindiyye - Faruk Beşer / Fetvalarla Çağdaş Hayat - İmam-ı Buhari / Edebü’l Müfred - Abdülkadir Geylani / Gunyet’üt Talibin

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.