@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kira Davaları Tavan Yapmadan Yasa DeğiştirilmeliAdliyeler bugünlerde giderek yoğunlaşan bir dava açma talebiyle karşı karşıya.. İcra dosyalarındaki artışlara paralel olarak artan boşanmaları dahi geri bırakacak dava kira tespit ya da tahliye dava talepleri.

Ev sahipleri, enflasyonun resmi açıklamalardan daha yüksek değerde artması, piyasa fiyatlarının yüksekliğinden evlerini yeni kiracıya vererek daha yüksek gelir elde etmek isterken, eski kiracılar da mevcutta devam eden kira sözleşmeleri kapsamında nispeten daha düşük oranda artışla devam etmek istiyor. her iki tarafın yasalar önünde haklı ancak hayatın olağan akışı içerisinde geçim zorluğu bu kez tarafları mahkemeye yönlendiriyor

 Kira sözleşmesinin yenilenme süresi yılda bir olmasına rağmen açıklanan resmi TÜFE rakamlarının gerçeği yansıtmaması, düşük oranda zam oranlarının açıklanması kiraların kuşa dönmesine neden olurken bu duurm ev sahiplerinin aleyhine, kiracıların lehine gelişmeye devam etmektedir. 

TÜFE oranının üzerinde zam taleplerinin geçersiz olması, bu yönde açılan davalarda kiracıları haklı duruma düşürürken bu kez kiracıyı tahliye davası açılmaktadır. Tahliye konusu kiracının huzursuzluk oluşturması, sözleşmedeki bazı maddelere uygun davranmaması, aidatları , kirayı ya da faturaları düzgün ödememesi , evin bakımı, çocukların yerleştirilmesi, evin satılacağı vs gibi bir çok sebepler öne sürülerek tahliye davaları açılmaktadır.

TÜFE ŞARTI DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Sözleşme üzerinden beş yıl geçtikten sonra kira rayiç bedelleri üzerinden mahkeme kanalıyla artış talep edilmesi de yinede adliyelerin iş yükünü artırmaktadır.

Son dönemde İstanbul ve büyük şehirler başta olmak üzere ülke genelinde ciddi anlamda kira artışları yaşanırken TÜFE or5anı üzerinden kira artışının ülke genelinde uygulanması da ayrı bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bilhassa büyük şehir merkezlerinde ev maliyetleri, inşaat malzemelerindeki ve işçiliklerdeki artış oranı köy, kasaba ve daha kırsal yerleşim yerlerinden farklı olması TÜFE zorunluluğundaki haksızlık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tüfe şartının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar da, bölgeye göre farklılık oluşması, evin durumu, kullanım süreci, enflasyonun gerçek şekilde açıklanması gerekliliği gibi nedenlerle yasanın mutlak surette değişmesi gerektiğini öne sürmektedirler.

TAHLİYE TAAHHÜTÜ ALAN EV SAHİPLERİ KAZANÇLI

Kiraların artış trendinde olduğu bu dönemde ev sahipleri içerisinde kiracısından tahliye taahhüdü alan mal sahiplerinin biraz şanslı olabileceğini ifade eden hukukçular,"Eğer kiracı, belli bir tarihte evi boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ediyor. Şayet bu sözleşmeye uygun şekilde davranılmadıysa, mülk sahibi kira sözleşmesini, bir ay içinde dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Önemli olan husus, tahliye taahhüdünün düzenleme tarihinin, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden önce veya kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile aynı olmamasıdır. Aksi durumda Yargıtay, kiracının, taahhüdü vermekte iradesinin sakatlandığını kabul ederek geçersiz saymaktadır. Boş tahliye taahhüdüne imza atılması ise, evrakın geçerliliğine etki etmemektedir." demektedir.

Haber @erolkaranet - 22.02.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.