@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlenen ve Boşananlar İl İl Açıklandı. Kilis ve İzmir Başı Çekiyor
2021 Yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri TÜİK tarafından açıklandı 

2021 Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 561 bin 710 oldu 
Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti. 

2021 Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 174 bin 85 oldu 
Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti. 

2001-2021 Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi 
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti. 

2001-2021 Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu 
Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. 

2021 Aylara göre evlenme sayılarında önemli farklılıklar görüldü 
Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında Nisan ve Mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının etkisiyle bir azalma görülürken Haziran ayında önemli bir artış görüldü. Evlenme sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziran ayında 75 bin 137 oldu. 

Yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 oldu 
Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021 yılında 4 bin 976 olup toplam damatların %0,9'unu oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 olup toplam gelinlerin %4,2'sini oluşturdu. 

Uyruklarına göre yabancı damatların oranı, 
2021 Uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2021 Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %20,7 ile Suriyeli damatlar ve %5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi. 

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, 
Yabancı gelinler içinde %14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve %9,8 ile Özbek gelinler izledi. 

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu 
Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi

2021 Aylara göre boşanma sayılarında önemli farklılıklar görüldü 
Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu. Aylara göre boşanma sayısı, 2019-2021 Boşanmaların %33,6'sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti 

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2021 Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuk etkilendi 

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2021 yılında %76,1'i anneye, %23,9'u babaya verildi. Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Şubat 2023'tür. 

AÇIKLAMALAR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler; belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar aracılığıyla; boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden elde edilen istatistik formları ile derlenmekte iken; 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır. Evlenme ve boşanma verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 1 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.

Kaynak ve Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Kaba Evlenme ve Boşanma Hızı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı verilerde geçen kaba evlenme ve boşanma hızı ne anlama geliyor? Kaba evlenme ve boşanma hızı nedir? Nasıl hesaplanır? TÜİK verileri ışığında kaba evlenme ve boşanma hızı. 

Kaba Evlenme Hızı Nedir? (Gross marriage rate) 

Bir yıl içerisinde belirli bir coğrafi bölgede her 1000 kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme sayısına “kaba evlenme hızı” adı veriliyor. 

Kaba Boşanma Hızı Nedir? 

Bir yıl içerisinde belirli bir coğrafi bölgede her 1000 kişilik nüfusa karşılık gelen boşanma sayısına “kaba boşanma hızı” adı veriliyor. 

Nüfustaki evlenme ve boşanma sayısını  toplam nüfusa oranlanması sonucu kaba evlenme ve boşanma hızı rakamları ortaya çıkar. 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.