@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Cuma Günü Birlikte Bir Dua Edelim
Cuma günü ve her zaman yapabileceğiniz dua

Bugün Cuma, Haydi Gelin Dua Edelim

Ey âlemlerin Rabbi ALLAH'IM
Efendimiz Hz.Muhammed'e (s.a.v.) , onun âl ve ashâbına sonsuz salât ve selam eyle!

ALLAH'IM
Yalnız sana ibdet eder, yalnız senden yardım dilerim. Senin her şey gücün yeter. Sen açıkladığım ve gizlediğim her şeyimi bilirsin. Bana merhamet et ve kalbimi merhamet ve sevgiyle doldur.
Tembellikten, boşa çaba harcamaktan, vakti boş yere geçirmekten, düzensiz ve programsız çalışmaktan, başarısızlıktan, insanlara, çevreme ve kendime zarar vermekten sana sığınırım.

ALLAH'IM
İmanımı kuvvetlendir, güzel amellerimi artır ve ahlâkımı güzelleştir. Kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. Sevgili Peygamberimizin istediklerini senden ister, sığındıklarından da sana sığınırım.

ALLAH'IM
Yaptığım işlerin yanlış anlaşılmasından ve haksızlığa uğramaktan, haksızlık etmekten sana sığınırım. Çalışmalarımın sonucunu hayırlı eyle, onların hep hayırla devam etmesini nasip eyle. Beni aileme, ülkeme ve insanlığa faydalı bir insan yap. Bizi dünyada ve ahirette en güzel nimetlerinle sevindir.

ALLAH'IM
Kalbimi her türlü kötülüklerden koru Kalbimde korkulara, sıkıntılara ve sevmediğin huyların yer etmesine izin verme. Beni sadece kendini düşünen, kendi sıkıntılarını büyütüp diğer insanlarla ilgilenmeyi kesen, bencil ve kibirli insanlardan yapma Bizi cömert kullarından eyle.

ALLAH'IM
Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Günahlarımı, kusurlarımı ve bütün müminlerin günahlarını bağışla.

Ey yüce ALLAH'IM
Beni sevdiğin kullarından eyle. İşlerimi kolaylaştır, hayatımı güzelleştir. Beni arkasından iyilik ve güzellikleri konuşulanlardan eyle. Sevmediğin her hâli benden uzaklaştır. Beni hayatım, davranışlarım ve sözlerimle seni ve İslâm'ı en güzel anlatan insanlardan eyle.

ALLAH'IM
İşlerimi kolaylaştır. En güzel isimler senindir ve o isimlerle sana yalvarıyorum. Ömrüme ve işlerime bereket getir. Sahip olduğum nimetlerin farkına varmayı, onlar için şükretmeyi ve onları boşa harcamamayı, israf etmemeyi bana nasip et.

ALLAH'IM
Beni faydasız işlere ve boş eğlencelere dalıp görevlerini, ibadetlerini unutanlardan eyleme. Dilimi hep doğru söyleyen eyle. Her türlü belâ ve sıkıntıdan, kaza ve felâketten koru.
Rabbim Cuma hürmetine, amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz sav layık ümmet eylesin.Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin.

ALLAH'IM
Huzuruna ulaşan ve en güzeliyle kabul ettiğin dualar hürmetine; şu aciz, şu biçare şu günahkar dillerinde Sana yönelttiği duaları kabul buyur en güzeliyle.

ALLAH'IM
…Huzuruna gelecek yüzümüz yok biliyoruz. Huzurunda yüzümüz karadan daha kara. Günahlar, isyanlar, maddiyat bizleri sarmakta. Huzuruna geldik olmayan yüzümüzle. Senden af diliyor, af dileniyoruz ya RABBİ…!

ALLAH'IM..
Ey Rahmeti bol, Mağfiret ve İhsanı sonsuz olan Rabbimiz, bize İslâm gibi bir Din, Kur’an gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun.
Bizi hidayetinden inayetinden ayırma Ya Rabbi.
Bizlere birgün ahiret yolculuğuna çıktığımızda son sözlerimizi Kelimei Tevhid ile dilimiz Allah Allah (c.c) diyerek ,kolay ölüm ve İmanı kamil ile çene kapamak nasibü müyesser eyle

ALLAH'IM
Görünür görünmez kazadan belâdan, akla hayale gelmez musibetlerden Sana sığınıyoruz, bütün Ümmeti Muhammedi muhafaza eyle …
Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle

ALLAH'IM
Kendine layık kul Habibine layık ümmet eyle. Narı cehenneminde el aman el aman diye bagıranlardan eyleme

ALLAH'IM
Evlerimize huzur, rızıklarımıza bereket ve iki Cihanda Saadet İhsan eyle YaRabbi… Allah’ım! fazlından ve rahmetinden dileniyoruz; seçkin ve hayırlı kullarınla beraber Firdevs cennetlerini bizim de menzilimiz ve ikâmetgâhımız eyle!
Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz ihsanı keremi bol Rabb’imiz!
Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri dini mübini İslam’a hizmet etme istikametinde kullanmayı nasip eyle!
Bizi kardeşlerimizi hepimizi bütün mevcûdâtı kuşatan ve her şeye şâmil olan engin rahmetinden mahrum etme!
Allah’ım! Her halimizi ıslah buyur ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma!..
Ya Rabbi! Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu cihana ilan etmek vazifesini bize ihsan et.
“Allah’ım bize sana şükretmesini bilen bir kalp ver”

ALLAH'IM
Ölmeden önce ölmenin ne demek olduğunu anlamayı nasip eyle…
Allah, bizi ve sizi dosdoğru yola iletsin.
Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım!
Hakkımda en hayırlı kapıyı aç.
Dualarımı razı olduğun güzel kulların hürmetine kabul eyle!

AMİN.AMİN.AMİN… RABBİM…Amin
Sûbhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn Veselâmun alel murselîn Vel hamdülillâhi Rabbil âlemin
Allah Rızası için elFatiha"

Tavsiyeler
Cuma günü sela verildikten sonra Sela ile namaz ezanı arasında aşağıdaki duayı okuyun.
Duaya başlamadan önce besmele çekip,istiğfar edin ve salavat okuyun.Dua bitince tekrar istiğfar ve salavat getirin.
“La ilahe illa ente, ya Hannanü Ya Mennanü Ya Bedias semavati Vel ard.Ya zel Celalü vel ikram.”
Okuyabildiğiniz kadar okuyun ve arkasından duanızı yapın
Allah cümlemizin hakkımızda hayırlı olan dualarını kabul etsin Aminnnn

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.