@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Yaş Sınırı Yok.. MEB'ten Lise Diploması Ayrıca Maaş
Ortaokul mezunu olan, liseye kayıt yaptırmaya veya kayıt yaptırıp devam edemeyenlere müjde!
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptırmayan yahut kayıt yaptırıp Liseye devam etmeyen (ara sınıflar dahil) herkese bir imkan tanıyor.
Bu durumda olanlar en yakınlarında bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (Meslek Lisesine) kayıt olursa bu güne kadar devam etmiş sayılacak.
Sigortası yapılacak ve her ay Devlet bu öğrencilere 1276 TL ve üzerinde ücret verecek, ayrıca lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklar.
Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanların ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak üzere en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine (Meslek Liselerine) başvurmaları gerekiyor.

MEB DUYURDU

MEB'in web sitesinden yaptığı açıklamaya göre, "Gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla hazırlanan kamu spotunda, mesleki eğitim merkezlerine ortaokul mezunu herkesin yıl boyunca kayıt yaptırabileceği ifade edildi.
181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9-10-11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta olanığının da anlatıldığı spotta, mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabileceği ve belgeleriyle kendi iş yerlerini açabileceğine de dikkat çekildi.
Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye meslek.eba.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

DETAYLAR

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında mesleki eğitim merkezlerini organize sanayi bölgeleri içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanmasını temin etmek amacıyla 77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilmek suretiyle toplam 255 sanayi bölgesinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.
 
Bununla daha dinamik eğitim müfredatı, daha dinamik eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen daha dinamik bir insan kaynağına kavuşturulması hedefleniyor. 
 
Mesleki eğitim merkezleri
Mesleki eğitim merkezleri, ortaöğretim kademesinde bulunan bir mesleki eğitim okuludur. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okullardan mesleki eğitim merkezlerinde 9 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olarak yapılandırıldı. Eğitim süresi ise 4 yıldır.
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsıyor. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre diploma veriliyor. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlamaları gerekiyor. 
 
Merkezi eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:  
En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak. 
Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. 
Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir). 
Kayıt için yaş sınırı yoktur. 
Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.
 
Mesleki eğitim merkezlerine nasıl başvurulabilir?
Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir işletmede çalışanlar veya bir işletmede çalışmayıp ancak mesleki eğitim almak isteyen herkes kimlik bilgileriyle birlikte en yakın mesleki eğitim merkezine veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.
Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik ve yönlendirme alabilirler.
Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve veli/öğrenci arasında işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesinin imzalanmasıyla başlar.
Öğrenci okul tarafından e-MESEM sistemine kaydedilir.
Öğrencinin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortası ve maaşı kayıt olduğu andan itibaren başlar ve 4 yıl sürer.
 
Mesleki eğitim merkezlerine başvuru süreci ve aşamalar
Mesleki eğitim merkezleri, tüm illerde bulunuyor. 
En az ortaokul mezunu olan herkes yıl boyunca kayıt yaptırabilir. 
181 farklı dalda istenilen eğitime başvuru yapılabilmektedir.
Haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletmelerde eğitim alınmaktadır.
9,10 ve 11. sınıflar asgari ücretin en az %30'unu, 12. sınıflar en az yarısı kadar maaş alırlar.
Çıraklık eğitimi 3 yıl sürmektedir. Bu süreçte en az asgari ücretin %30'u kadar maaş verilir. 
Kalfalık eğitimi 1 yıl sürmektedir. Bu süreçte asgari ücretin en az %50'si kadar maaş verilir.
Ustalık sınavını geçenler, ustalık belgesi ve diploma alarak kendi iş yerlerini açabilirler.
Ustalar, alacakları iş pedagojisi eğitimi ile 'Usta Öğretici' belgesine sahip olurlar.
 
Meslekî eğitim merkezine nakil işlemleri
9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek, 
Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dahil edilecek.
Bu öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri e-Okul sisteminden, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / MESEM Öğrenci Aday Kayıt sayfasından yapılacak. 
Başvurular ve meslekî eğitim merkezi irtibat numarası/adresi için: 
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-egitim internet adresi ziyaret edilebilir. 
 
Mesleki eğitim merkezleri ne gibi avantajlar sağlıyor?
181 farklı alanda mesleki eğitim 
Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı
Meslek lisesi diploması 
Eğitim alanlarında %88 istihdam oranı
9. sınıftan itibaren maaş ve iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u kadar maaş. 
12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı. 
Ustalık belgesi ve kendi iş yerini açma fırsatı.
 
Kaynak : MEB

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.