@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Yapı Denetim Firma ve Çalışanlarına Ceza YağdıÇevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  Yapı  İşleri  Genel  Müdürlüğünden: 

Kayseri  İlinde  faaliyet  gösteren  466  nolu  izin  belgesine  sahip  Kayseri  Mimarlık Mühendislik  Yapı  Malzemeleri  Laboratuvar  Harita  Jeoloji  İnşaat  Gayrimenkul  Reklam  Sanayi  ve Ticaret  Limited  Şirketi  Laboratuvarının,  Laboratuvar  İzin  Belgesinin    4708  sayılı  Yapı  Denetimi Hakkında  Kanunun    8  inci  maddesi  10  uncu  fıkrasının  (e)  bendinin  (2)  nolu  alt  bendi  uyarınca iptal  edilerek  faaliyetine  son  verilmesi,  sözleşmesinin  feshedilmesi  ve  Yapı  Malzemeleri  ve Zemin  Laboratuvarları  Uygulama  Yönetmeliğinin  15  inci  maddesinin  birinci  fıkrasındaki esaslarda  göz  önünde  bulundurularak  teminatının  irat  kaydedilmesi,  4708  sayılı  Kanun  8  inci maddesinin  on  ikinci  fıkrası  gereği  Kayseri  Mimarlık  Mühendislik  Yapı  Malzemeleri  Laboratuvar Harita  Jeoloji  İnşaat  Gayrimenkul  Reklam  Sanayi  ve  Ticaret  Limited  Şirketi’nin  ortağı  olan   Musa  HAS’ın    üç  yıl  süreyle  herhangi  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir görev  alamayacağı  ve  başka  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da olamayacağı,  4708  sayılı  Kanun  8  inci  maddesinin  on  üçüncü  fıkrası  gereği  Kayseri  Mimarlık Mühendislik  Yapı  Malzemeleri  Laboratuvar  Harita  Jeoloji  İnşaat  Gayrimenkul  Reklam  Sanayi  ve Ticaret  Limited  Şirketi’nin  denetçi  mühendisi  Mehmet  ERDİNÇ’in  ve  deney  yapan  eleman Derviş  ÇETİN’in  üç  yıl  süre  ile  herhangi  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik bir  görev  alamayacağı  ve  başka  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da olamayacağı  Bakanlığımız  Merkez  Yapı  Denetim  Komisyonunun  (MYDK)  16.12.2021  tarih  ve 601/14 no’lu  teklif  kararıyla  Bakanlık  Makamından  alınan  27.12.2021  tarih  ve  2564814  sayılı Makam Oluru  ile  uygun  görülmüştür.   

Saygın  Beton  Çelik  Test  Analiz  Lab. San. Tic. Ltd. Şti. nin  laboratuvar  kuruluşuna  üç  ayrı değerlendirme  raporu  kapsamında  üç  adet  idari  para  cezası  uygulanmasına  sebebiyet  vererek kayıtları  tutulan  denetçi  mühendisi,  Serkan  YILDIRIM’ın  (İnşaat  Mühendisi,  Laboratuvar Denetçisi,  Denetçi  No:22160   Oda  Sicil  No:85923) Saygın  Beton  Çelik  Test  Analiz  Lab.  San.  Tic.  Ltd.  Şti.  ve  Yalova  Ekin  Beton  Çelik Analiz  Lab.  San.  Tic.  Ltd.  Şti.  nin  laboratuvar  kuruluşuna  üç  ayrı  değerlendirme  raporu kapsamında  üç  adet  idari  para  cezası  uygulanmasına  sebebiyet  vererek  kayıtları  tutulan  deney yapan  elemanı  Mehmet  ERKOÇ’un  (Tekniker,  Deney  Yapan  Eleman)   4708    sayılı  Yapı  Denetimi  Hakkında  Kanunun  8  inci  maddesinin  onüçüncü  fıkrası uyarınca  üç  yıl  süre  ile  herhangi  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir  görev almaması  ve  başka  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  olamayacağı Bakanlığımız  Merkez  Yapı  Denetim  Komisyonunun  (MYDK)  16.12.2021  tarih  ve  601/16  no’lu teklif  kararıyla  Bakanlık  Makamından  alınan  27.12.2021  tarih  ve  2564628  sayılı  Makam  Oluru  ile uygun  görülmüştür.  

İstanbul  İlinde  faaliyet  gösteren  729  nolu  izin  belgesine  sahip  Yeditepe  Analiz  Test  Yapı Laboratuvarı  Limited  Şirketi  Laboratuvarının,  Laboratuvar  İzin  Belgesinin    4708  sayılı  Yapı Denetimi  Hakkında  Kanunun    8  inci  maddesi  10  uncu  fıkrasının  (e)  bendinin  (2)  nolu  alt  bendi uyarınca  iptal  edilerek  faaliyetine  son  verilmesi,  sözleşmesinin  feshedilmesi  ve  Yapı  Malzemeleri ve  Zemin  Laboratuvarları  Uygulama  Yönetmeliğinin  15  inci  maddesinin  birinci  fıkrasındaki esaslarda  göz  önünde  bulundurularak  teminatının  irat  kaydedilmesi,  4708  sayılı  Kanun  8  inci maddesinin  on  ikinci  fıkrası  gereği  Yeditepe  Analiz  Test  Yapı  Laboratuvarı  Limited  Şirketi’nin ortakları  olan    Ferhat  GÜREL’in  ve  Mustafa  Erdi  BAYRAM’ın  üç  yıl  süreyle  herhangi  bir  yapı denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir  görev  alamayacağı  ve  başka  bir  yapı  denetim veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da  olamayacağı,  4708  sayılı  Kanun  8  inci  maddesinin  on üçüncü  fıkrası  gereği  Yeditepe  Analiz  Test  Yapı  Laboratuvarı  Limited  Şirketi’nin  denetçi mühendisi  Mercan  Selin  APAYDIN  ve  deney  yapan  eleman  Ferhat  GÜREL’in  üç  yıl  süre  ile herhangi  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir  görev  alamayacağı  ve  başka bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da  olamayacağı  Bakanlığımız  Merkez  Yapı Denetim  Komisyonunun (MYDK)  16.12.2021 tarih ve  601/13 no’lu teklif  kararıyla  Bakanlık Makamından  alınan  27.12.2021  tarih  ve  2564935  sayılı  Makam  Oluru  ile  uygun  görülmüştür.  

Kayseri  İlinde  faaliyet  gösteren  287  nolu  izin  belgesine  sahip  Yaptest  Beton  Yapı Elemanları  Test  Laboratuvarı  Mimarlık  Mühendislik  İnşaat  Sanayi  ve  Ticaret  Limited  Şirketi Laboratuvarının,  Laboratuvar  İzin  Belgesinin    4708  sayılı  Yapı  Denetimi  Hakkında  Kanunun    8 inci  maddesi  10 uncu fıkrasının  (e)  bendinin  (2)  nolu  alt  bendi  uyarınca  iptal  edilerek  faaliyetine son  verilmesi,  sözleşmesinin  feshedilmesi  ve  Yapı  Malzemeleri  ve  Zemin  Laboratuvarları Uygulama  Yönetmeliğinin  15  inci  maddesinin  birinci  fıkrasındaki  esaslarda  göz  önünde bulundurularak  teminatının  irat  kaydedilmesi,  4708  sayılı  Kanun  8  inci  maddesinin  on  ikinci fıkrası  gereği  Yaptest  Beton  Yapı  Elemanları  Test  Laboratuvarı  Mimarlık  Mühendislik  İnşaat Sanayi  ve  Ticaret  Limited  Şirketi’nin  ortağı  olan    Gökhan  KELEŞ’in  üç  yıl  süreyle  herhangi  bir yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir  görev  alamayacağı  ve  başka  bir  yapı denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da  olamayacağı,  4708  sayılı  Kanun  8  inci maddesinin  on  üçüncü  fıkrası  gereği  Yaptest  Beton  Yapı  Elemanları  Test  Laboratuvarı  Mimarlık Mühendislik  İnşaat  Sanayi  ve  Ticaret  Limited  Şirketi’nin  denetçi  mühendisi  Hayat  BOZKIR’ın  üç yıl  süre  ile  herhangi  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunda  teknik  bir  görev  alamayacağı ve  başka  bir  yapı  denetim  veya  laboratuvar  kuruluşunun  ortağı  da  olamayacağı  Bakanlığımız Merkez  Yapı  Denetim  Komisyonunun  (MYDK)  16.12.2021  tarih  ve  601/15  no’lu  teklif  kararıyla Bakanlık  Makamından  alınan  27.12.2021  tarih  ve  2564878  sayılı  Makam  Oluru  ile  uygun görülmüştür.   

İlgililere  duyurulur. 

Kaynak : Resmi Gazete

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam