@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kabahatler Kanunu 2022 Yılı Cezaları
Kabahatler Kanunu 2022 Yılı Cezaları

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
 • EMRE AYKIRI DAVRANIŞ 581 TL
 • DİLENCİLİK 277 TL
 • KUMAR 1819 TL
 • SARHOŞLUK  277 TL
 • GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 277 TL
 • GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 5995 - 30072 TL
 • RAHATSIZ ETME 277 TL
 • İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 277 TL
 • İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 581 - 2977 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 277 TL
 • KİMLİĞİ BİLDİRMEME 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 89 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 2977 - 30072 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 581 - 18028 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde - 581 - 30072 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 1480 TL
 • AFİŞ ASMA Tüzel Kişi 581 - 18028 TL
 • AFİŞ ASMA Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 581 - 18028 TL
 • ASILSIZ İHBAR - Acil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar İle Meşgul Eden Kimseye - 561 TL
 • SİLAH TAŞIMA Genel 277 TL
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.