@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamKabahatler Kanunu 2022 Yılı Cezaları
Kabahatler Kanunu 2022 Yılı Cezaları

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
 • EMRE AYKIRI DAVRANIŞ 581 TL
 • DİLENCİLİK 277 TL
 • KUMAR 1819 TL
 • SARHOŞLUK  277 TL
 • GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 277 TL
 • GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 5995 - 30072 TL
 • RAHATSIZ ETME 277 TL
 • İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 277 TL
 • İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 581 - 2977 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 277 TL
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 277 TL
 • KİMLİĞİ BİLDİRMEME 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 89 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 2977 - 30072 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 581 - 18028 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde - 581 - 30072 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 277 TL
 • ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 1480 TL
 • AFİŞ ASMA Tüzel Kişi 581 - 18028 TL
 • AFİŞ ASMA Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 581 - 18028 TL
 • ASILSIZ İHBAR - Acil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar İle Meşgul Eden Kimseye - 561 TL
 • SİLAH TAŞIMA Genel 277 TL
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam