@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 Personel Alacak - Son başvuru 28 Ocak 2022Gençlik ve Spor Bakanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda farklı unvanlarda KPSS 50 puanla 923 personel alınacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 şehir memur alımı ve gençlik çalışanı alımı kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog alımı yapılacak. 81 şehre kadro dağılımı sunuldu.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) ile 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog" alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

A- Genel Şartlar 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,
4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
5)  Başvuru  tarihinin  son  günü  itibarıyla  65  yaşından  büyük  olmamak,
6)  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  aylığı  almamak,  (Dul  ve  yetim  aylığı  hariç)
7)  Görevini  devamlı  yapmaya  engel  hastalığı  bulunmamak,
8)  Tam zamanlı  çalışmaya  engel  durumu  bulunmamak,
9)  Arşiv  araştırması  olumlu  sonuçlanmak,

B-  Özel  Şartlar 

1)  Spor  Uzmanı  pozisyonları  için; a)  Yükseköğretim  kurumlarından  en  az  lisans  düzeyinde  ilgili  grup  için  belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
2)  Gençlik  Çalışanı  pozisyonları  için;
a)  Yükseköğretim  kurumlarından  en  az  lisans  düzeyinde  ilgili  grup  için  belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
b)  Gençlik  Çalışanı  pozisyonu  5.  Grup  için  Bakanlığımızca  verilen  gençlik  liderliği sertifikasına  sahip  olmak.
2)  Psikolog  pozisyonları  için;
a)  Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  lisans  düzeyinde  eğitim  veren  psikoloji bölümlerinden mezun olmak. 
-  Adayların  başvurunun  son  günü  itibarıyla  aranan  şartlara  haiz  olması  gerekmektedir. -  Adayların  öğrenim  düzeylerinin  başvuru  yapılacak  pozisyona  ve  gruba  uygun  olması gerekmektedir. - 
 Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna edilenler  hariç  olmak  üzere,  sözleşmenin  feshi  sebebiyle  görevinden  ayrılanlardan sözleşmelerinin  fesih  tarihinden  itibaren  1  yıl  geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir. Bu  hususun  sonradan  anlaşılması  halinde  yerleştirmeleri  yapılmış  olsa  dahi  sözleşmeleri  iptal edilecektir. -  Başvuru  esnasında  beyan  edilen  bilgilere  dair  belgeler  ile  diğer  belgeler  yerleştirilmeye hak  kazanan  adaylar  tarafından  atama  sürecinde  ilgili  birime  teslim  edilecektir.
II-  BAŞVURU  ŞEKLİ, YERİ  VE  ZAMANI
1)  Başvuru  şartlarını  taşıyan  adaylar  başvurularını,  24 Ocak  2022 (10:00)  –  28  Ocak 2022 (17:00)  tarihlerinde  e-Devlet  üzerinde  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı-Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe Alım  ve  Kariyer  Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  adresi  üzerinden  elektronik ortamda  yapacaklardır.
2)  Kariyer  Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  adresi  üzerinden  başvuru yapmayan  adayların  talepleri  dikkate  alınmayacaktır.
3)  Bu  duyuruda  belirtilen  esaslara  uygun  olmayan,  posta  yolu  veya  şahsen  müracaat şeklinde  yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.
4)  Müracaatların  sona  ermesinden  sonra  adayın  başvuru bilgilerinde  hangi  nedenle olursa  olsun  kesinlikle  değişiklik  yapılmayacaktır.
5)  Adaylar,  başvuru  şartlarını  taşıdığı  farklı  pozisyonlardan  sadece  biri  için  başvuru yapabileceklerdir.
6)  Adayların  öğrenim  düzeylerinin  başvuru  yapılacak  pozisyona  ve  gruba  uygun olmasından,  başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından  adayın  kendisi  sorumlu  olacaktır. 

923 kişilik ilan için TIKLAYINIZ

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam