@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Fatih Belediyesinden 425 Bİn TL lik Yarışma
İstanbul Fatih Belediyesi "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması" başlattı

Yapılan açıklamada,"Ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip, önemli tescilli eserlere ev sahipliği yapan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak dikkat çeken bir yere sahip olan ancak günümüzde toplu taşım durak ve depolama alanı olarak kullanılan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın; bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır." denildi.

Yarışma ile ilgili olarak Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan şunları söyledi.

“Fatih İlçesi, dünyanın en önemli şehirleri arasında çok kültürlü ve katmanlı yapısıyla İstanbul’un kalbi niteliğindedir. Arkeolojik araştırmalar şehrin geçmişinin Neolitik çağa kadar indiğini göstermektedir. Asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan, “şehirlerin ecesi” ve “sultanlar şehri” gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul’un özünü Fatih ilçesi teşkil etmektedir. Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinden günümüze pek çok kültürel miras ögesi ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir yerleşim hâline gelen Fatih, tarihî ve kültürel önemini günümüzde de korumaktadır.

İmparator I. Konstantin’in Roma’nın yeni başkenti ilan ederek mamur ettiği İstanbul, Sultan II. Mehmed’in fethiyle birlikte altın çağına ilk adımını atmıştır. Böylece Hristiyan mabetlerinin yanına Müslüman yapıları eklenmeye başlanmış ve zamanla Yeditepeli şehrin o muhteşem silueti ortaya çıkmıştır. Bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken; canlılığını sürdürebilmesi, gelişerek yaşamaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu öneme binaen şehrin kültürel mirasını korumak ve görünür kılmak için Fatihimize yeni kamusal mekânlar kazandırma ve bu mekânları katılımcı bir yaklaşımla tasarlama gayretindeyiz. Bu yaklaşımla İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın açık ve yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla Kara Surları Millet Bahçesi projemiz kapsamında TOKİ iş birliği ile yaklaşık iki yıldır yoğun olarak kamulaştırma çalışmaları yürütmekteyiz. Yarışmaya konu alan, Kara Surları gibi tarihi güzelliklerimizin ortaya çıkarıldığı, bölgenin güvenli hâle getirildiği ve kentin donatı ihtiyacının karşılandığı Kara Surları Millet Bahçesi projemizin başlangıç noktası olacaktır. Yarışma alanı, İstanbul Kara Surları çevresi için ortaya koyduğumuz bütüncül bakış açısının bir parçasıdır.

Fatih’te Sultanahmet, Süleymaniye ve Zeyrek ile birlikte UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “Kara Surları Koruma Alanı”nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma ile Fatihimiz yeni bir meydan kazanmış olacaktır.

İnanıyorum ki, “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonucunda bölgeye yakışan, hem Fatihlilerin hem de Fatih’e dışarıdan gelen ziyaretçilerin beğenisine mazhar olacak bir proje ortaya çıkacaktır. Bütün katılımcıları şimdiden tebrik ediyor, yarışmanın ilçemiz adına doğuracağı güzel sonuçları merakla bekliyorum.”

İşte yarışmanın detayları

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul İli Fatih İlçesi Topkapı Mahallesi içinde yer alan ve eklerde (halihazir ve yarışma sınırı dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışma alanının tamamı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 tarih ve 6846 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Ayrıca alanın önemli bir kısmı 1985 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesine dâhil edilmiş İstanbul Kara Surları Koruma Alanında kalmaktadır. Yarışmanın konusu, verilen sınırlar içinde etkileşim ve yakın çevre alanlarını (Şekil 2’de “Yakın Çevre” denilmiş) dikkate alarak, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın şartnamenin 9. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tasarlanmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip, önemli tescilli eserlere ev sahipliği yapan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak dikkat çeken bir yere sahip olan ancak günümüzde toplu taşım durak ve depolama alanı olarak kullanılan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın; bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır. Yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması ve alanın kamusal kullanım değerinin arttırılması beklenmektedir.

Yarışmayı Açan Kurum
Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

Adres
Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes
Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İstanbul
Telefon
Santral: 0212 453 14 53
Raportörlük Dahili: 1095-1097-1327-1332-1364

E-posta : yarisma@fatih.bel.tr
Web Adresi : yarismalar.fatih.bel.tr
Banka Hesap Bilgisi
Hesap Alıcı Adı: Fatih Belediye Başkanlığı
Banka Şubesi: Vakıfbank Vatan Caddesi
IBAN: TR 89  0001 5001 5800  7287 9813 05 
Açıklama: “TOPKAPI”
(Ad, Soyad ve TC numarası belirtilecek.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir üyesinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan ekip ortaklarının her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Şartname alıp isim, adres vb. bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
4734 sayılı kanun ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Bunlara ek olarak; yarışmaya katılan ekiplerde kentiçi ulaşım, koruma ve tarih alanlarında uzman danışmanların bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Başvuru, “yarismalar.fatih.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. Başvuru sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bahsi geçen tüm şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 10 Ocak 2022, Pazartesi
Son Soru Sorma Tarihi: 02 Şubat 2022, Çarşamba
Yanıtların İlanı: 10 Şubat 2022, Perşembe
Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022, Salı
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 12 Mayıs 2022, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 Mayıs 2022, Cumartesi
Sonuçların İlanı: 06 Haziran 2022, Pazartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 12 Haziran 2022, Pazar
Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

M. Ergün TURAN, Fatih Belediye Başkanı
Deniz ÇALIŞ KURAL, Mimar
Halit ÖZEN, İnşaat Mühendisi-Ulaşım Uzmanı
Sedat BORNOVALI, Sanat Tarihçi
Yunus UĞUR, Tarihçi-Sosyolog
Asli Jüri Üyeleri
Deniz ASLAN, Mimar
Nilüfer KART AKTAŞ, Peyzaj Mimarı-Sosyolog
Uğur İNAN, Şehir Plancı
Yüksel DEMİR, Mimar
Zekiye YENEN, Mimar-Şehir Plancı (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Peyzaj Mimarı
İbrahim Hakkı YİĞİT, Mimar
Vedat USLU, Şehir Plancı-Ulaşım Uzmanı
Raportörler
Erkan PİLGİR, Mimar
Fehmi Erdem AYBULUT, Şehir Plancı
Melih YILMAZ, Şehir Plancı
Raportör Yardımcıları
Büşra Fatma BALCI, Şehir Plancı
Leyla ACAR, Şehir Plancı

Ödüller
3 eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda 6 ödül verilecektir.

1. Ödül: 125.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül: 80.000 TL
Eşdeğer mansiyon 1: 40.000 TL
Eşdeğer mansiyon 2: 40.000 TL
Eşdeğer mansiyon 3: 40.000 TL
Ayrıca satın almalar için 40.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yer Görme

Jüri tarafından tavsiye edilmekle birlikte yer görmenin belgelenmesi zorunlu değildir.

Yarışmanın tüm detayları için buraya tıklayınız

Kaynak : Fatih Belediyesi

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam