@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Araç Kiralama Şirketlerine Kişisel Veri UyarısıKişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) araç kiralama sektöründe kullanılan "kara liste" yazılımı uygulamasına son verilmesi uyarısında bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Resmi Gazete'de ve Kurum internet sayfasında yayınladığı duyuruda, araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve "kara liste" özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı  tespitlerine yer verildi.

Uygulama Hukuka Aykırı 

KVKK, hukuksuz "kara liste" uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaparak, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğini belirtti.

KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak "kara liste" uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Karar metninden önemli kısımlar

"Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı
20 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31725
Karar Tarihi: 23/12/2021 
Karar No: 2021/1304

Konu Özeti: : Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında İlke Kararı

........................

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında Kanunun 15’inci maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda araç kiralama sektöründe “kara liste” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.

Araç kiralama sektöründe kullanılan bahse konu “kara liste” uygulamaları ile,

– Araç kiralama yazılımcısı ve satıcısı kişilerin araç kiralama firmalarına (veya araç kiralama işi yapan gerçek kişilere) “kara liste” özelliği de içeren araç kiralama yazılımları sundukları,

– Araç kiralama firmaları tarafından söz konusu yazılımlara kendi müşterileri olan araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlendiği; işlenen bu veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren “kara liste” bilgilerinin yer aldığı,

– Bu bilgilerin araç kiralama firmaları tarafından sonraki kiralamalar için karar verirken kullanılmak üzere işlendiği,

– Öte yandan bahse konu yazılımların, bir araç kiralama firmasının kendi girdiği verileri diğer araç kiralama firmalarına da açmasına da olanak veren sistemler olarak tasarlandığı,

– Dolayısıyla araç kiralama firmasından yazılıma, yazılımdan ise söz konusu yazılımı kullanan diğer araç kiralama firmalarına kara listeye ilişkin veri akışı/paylaşımı sağlayan bir sistem oluşturulduğu, araç kiralayan ilgili kişilerin kişisel verilerinin de böylece karşılıklı olarak paylaşılmakta olduğu,

................................

Tüm bu değerlendirmeler ışığında;

Kanunun 4’üncü maddesinde düzenlenen genel ilkelere, Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen işleme şartlarına ve Kanunun 8’inci maddesinde düzenlenen aktarıma ilişkin hükümlere aykırı olarak araç kiralama sektöründe kara liste uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde, söz konusu veriler üzerinde hakimiyeti bulunan araç kiralama şirketlerinin yazılım şirketleri ile ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceklerine,

Hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kanuna uygun olmasını teminen Kanun’un 12’nci maddesinde düzenlenen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğine,

Söz konusu önlemleri almaksızın ve Kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu İlke Kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir."

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.