@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sosyal Medya Üreticileri KDV ÖdemeyecekResmî Gazete'nin bugünkü sayısında 'sosyal içerik üreticilerine' ve uygulama geliştiricilerine KDV istisnası getirildiği açıklandı.. Uygulama, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz haftalarda internette her türlü içerik üreten kişileri ve uygulama geliştiricilerini yakından ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeye göre ‘sosyal ağ sağlayıcılar üzerinde’ içerik üreten kişiler, yıllık geliri 650 bin TL altında olması durumunda %15, bunun üzerinde bir vergi elde edeneyse %40’a kadar vergi uygulanacak.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’yle birlikteyse yeniden içerik üreticilerini ve uygulama geliştiricilerini yakından ilgilendiren bir karar alındı. 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri, KDV’den (Katma Değer Vergisi) istisna edildi.

İşte o Karar

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 38)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesindeki “prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.” ibaresi “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe, (II/F) kısmının (4.25.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.26. Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranır.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.”

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.