@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Topkapı Sarayındaki Sofa Caminin Hazin Hikayesi
Sofa Camii, Teras Camii, olarak da anılır.

Fatih’in Topkapı Sarayı’nı inşa ettirirken Üçüncü Yer Köşkü’nü inşa ettirdiği mekana daha sonraki dönemlerde; Çadır Köşkü ve Silahdarağa Köşkü yaptırılmıştır.

Kanunî Sultan Süleyman döneminde Sofa ocağı ile birlikte Sofa Camisi’nin de yapıldığı kaynaklarda yer almaktadır.

Sultan II. Mahmud, Sultan III. Selim’in tahttan indirilmesi olayının Silahdarağa Köşkü’nde planlanması sebebiyle, 1809 tarihinde binayı yıktırarak, yerine Sofa Mescidini yaptırmıştır.

Sultan Abdülmecid 1859’da Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası’nı yaptırırken, mescidi tekrar yıktırarak bugünkü Sofa Camisi’ni yaptırmıştır.

Gelelim yapılış hikayesine...

İstanbul'da Kabakçı Mustafa İsyanı başlıyor.3.Selim'i taht'tan indirip yerine 4.Mustafa'yı taht'a çıkarıyorlar.Bu arada isyanı duyan Alemdar Mustafa Paşa, Avrupadan topladığı kuvvetlerle Avrupa içlerinden İstanbul'a 3.Selim'e yardım için yola çıkar.Bu haber gelince isyancılar 3.Selim'i katledeceklerdir.
O hadise bu caminin olduğu yerde vuku bulmuştur.Burada bir silahtar ağa köşkü vardı.İsyancılar 3.Selim'den sonra küçük yaşta olan şehzade 2.Mahmud'u da öldürmek için ararlar ama bulamazlar.Alemdar Paşa İstanbul'a gelip isyancıları bastırıp, isyanı bitirdiğinde "Cevri Kalfa" adında bir hizmetlisinin kurtardığı 2.Mahmud'u tavanda saklandığı yerde bulur.Şehzade padişah ilan edilir.
2.Mahmud amcasını çok sevmektedir.
Ne zaman Silahtar Ağa köşkünü görse hep o acı olay hatıralarında canlanmaktadır. Bunun üzerine Silahtar ağa köşkünü yıktırır yerine gördüğümüz camiyi yaptırır.

Sultan Abdülmecid 1859’da Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası’nı yaptırırken, mescidi tekrar yıktırarak bugünkü Sofa Camisi’ni yaptırmıştır. Caminin Safvet tarafından yazılmış kitabesinden Hazine Kethüdalığı ve Hazine Koğuşu görevlilerinin namazlarının burada kılmaları için inşa edildiği anlaşılmaktadır. Camiye adını veren Sofalılar Ocağı sarayın eski bir örgütlenmesidir. Koğuşları Çadır Köşkü’nün altında bulunurdu. Bostancıların bir bölümü kabul edilebilecek Sofalılar; Dördüncü ve Beşinci yerlerin bekçiliğini yapar, Hırka-i Saadet Dairesi’nin temizliği ile ilgilenirlerdi.

Derleme @erolkaranet - 16.12.2021


For English

Sofa Mosque (Terrace Mosque)

The Terrace Mosque, also called Sofa Mosque (Sofa Camii), was constructed under Sultan Mahmud II in the Empire style for the use of the corps called Sofa Ocaği in the 19th century. The Kiosk of the Swordbearer (Silahdar Köşkü) used to stand in its place. The inscription at the gate of the mosque indicated that it was restored under Sultan Abdülmecid I in 1858.

The Tent Kiosk and the Kiosk of the Swordbearer (Silahdarağa Köşkü) succeeded one another on the site where originally Sultan Mehmet the Conqueror had the Third Place Pavilion built at the time when the Topkapı Palace was first established. Sources mention that the original Sofa Mosque (Sofa Camii) was first erected along with the foundation of the corps called Sofa Ocağı during the period of Sultan Süleyman the Magnificent.


Sultan Mahmut II had the Kiosk of the Swordbearer torn down in 1809 because of it being the place where the dethroning plot of Sultan Selim II had been planned, and had the Sofa Mescit (small mosque) built in its place.

In 1859, in parallel to the construction of the Mecidiye Pavilion and Wardrobe Chamber, Sultan Abdülmecit had the mescit demolished and built the present Terrace (Sofa) Mosque. From its epigraph written by Safvet, we understand that the mosque was built for the Treasury Superintendence and Treasury Ward officials to perform their prayers.

Sofalılar Ocağı, the Order of the Terrace Keepers, after which the mosque was named was an old palace organization. Their wards were located below the Tent Pavilion. The Terrace Keepers can be considered as part of the Palace Guards; they served as the guardians of the Fourth and Fifth places, and took care of the cleaning of the Chamber of the Holy Mantle.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.