@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sınır Ticaretinde Yeni Kararlar AlındıSınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin  3 Aralık 2021  tarih ve 31678 sayılı yayınında. "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar" yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu karar, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde yapılacak sınır ticaretine ilişkin kuralları kapsıyor.

Kararın yürürlüğe girmesi ile 25.01.2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karardan bazı önemli maddeler

Sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler

MADDE 11- (1) İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler; damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler; 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamındaki sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler sınır ticaretine konu edilemez.

(2) Bu Karar kapsamında canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticareti ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirlenen ürünlerin ticareti yapılamaz.

Sınır ticaretine yetkili gümrük kapıları

YETKİLİ SINIR İLİ YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI ÜLKE

1 ARTVİN SARP GÜRCİSTAN
2 ARDAHAN TÜRKGÖZÜ GÜRCİSTAN
3 ARDAHAN AKTAŞ GÜRCİSTAN
4 KARS DİLUCU NAHÇIVAN
5 KARS AKTAŞ GÜRCİSTAN
6 IĞDIR DİLUCU NAHÇIVAN
7 IĞDIR GÜRBULAK İRAN
8 AĞRI GÜRBULAK İRAN
9 VAN KAPIKÖY İRAN
10 VAN ESENDERE İRAN
11 HAKKÂRİ ESENDERE İRAN
12 HAKKÂRİ HABUR IRAK
13 HAKKÂRİ DERECİK IRAK
14 HAKKÂRİ ÜZÜMLÜ IRAK
15 ŞIRNAK HABUR IRAK
16 MARDİN NUSAYBİN SURİYE
17 ŞANLIURFA AKÇAKALE SURİYE
18 GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE
19 KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE
20 HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE

Yeni kararı yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen Sınır Ticareti Belgeleri ve İthalat Uygunluk Belgeleri ile Sınır Ticareti Merkezlerindeki mağazaların lira sözleşmeleri süreleri sonuna kadar geçerli olacak.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar için TIKLAYINIZ. 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.