@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Reçetelerdeki ICD Kodu Nedir ?
ICD kodu, tıbbi teşhislerin tek tip olarak adlandırıldığı, tüm dünyada kabul edilmiş bir sistemdir. ICD, "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (Uluslararası İstatistiksel Hastalık Sınıflandırması ve İlgili Sağlık Sorunları) anlamına gelir.

Ocak 2022'de ICD-11'in yeni versiyonu 5 yıllık bir geçiş dönemi ile yürürlüğe girecektir. 

Doktorlar, teşhisleri tek tip olarak adlandırmak için iş göremezlik belgelerinde ve diğer tıbbi belgelerde ICD kodlarını gösterir.

ICD kodu, her pozisyonun bir anlamı olduğu sabit bir yapıya göre geliştirilmiştir. İlk harf ve sonraki iki rakam teşhisin ana kategorisini belirtir. Örneğin J45, "status astmatikus", yani astım anlamına gelir. Teşhis, bir noktayı izleyen ek rakamlarla daha kesin olarak tanımlanır: J45.0, "ağır alerjik bronşiyal astım" anlamına gelir ve J45.1, "alerjik olmayan bronşiyal astım" anlamına gelir.

ICD-10, Bölüm 7 (H00-H59): Göz ve eklerinin hastalıkları, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde Bölüm 7'yı oluşturan bir hastalık kategorisidir. Bu kategoride göz ve eklerinin hastalıkları, H00'dan H59'a kadar kodlanmış hastalık blokları içinde sınıflanır

e-reçete, e-rapor uygulaması sonrası gerek kağıt reçete ( manuel reçete ), gerekse e-reçete ( elektronik reçete) olarak düzenlenen reçetelerde bazı hastaneler, tıp merkezleri, üniversite hastaneleri tarafından teşhis alanına sadece “ ICD “ kodu yazılmaktadır. 

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama sistemidir.

Bu durumda; kağıt ( manuel ) veya e-reçetede de yazılı olan ICD kodu aynen yazılabilir yada ICD koduna karşılık gelen teşhis de yazılabilir.

Aşağıda Göz hastalıkları ile ilgili ICD kodları yer almaktadır.

H00 Arpacık ve şalazyon

H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu

H00.1 şalazyon

H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu

H01.0 Blefarit

H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları

H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu

H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış

H02 Göz kapağının diğer bozuklukları

H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi

H02.1 Göz kapağının ektropiyonu

H02.2 Lagoftalmi

H02.3 Blefaroşalazis

H02.4 Göz kapağında ptozis

H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar

H02.6 Göz kapağının ksantalezması

H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları

H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları

H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış

H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H03.0* Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H03.1* Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda

H03.8* Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

H04 Lakrimal sistem bozuklukları

H04.0 Dakriyoadenit

H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları

H04.2 Epifora

H04.3 Lakrimal pasajının akut ve tanımlanmamış enflamasyonu

H04.4 Lakrimal pasajın kronik enflamasyonu

H04.5 Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik

H04.6 Lakrimal pasajın diğer değişiklikleri

H04.8 Lakrimal sistemin diğer bozuklukları

H04.9 Lakrimal sistemin bozuklukları, tanımlanmamış

H05 Orbita bozuklukları

H05.0 Orbitanın akut enflamasyonu

H05.1 Orbitanın kronik enflamatuvar bozuklukları

H05.2 Ekzoftalmik durumlar

H05.3 Orbita deformitesi

H05.4 Enoftalmi

H05.5 Orbitanın penetran yaralanması sonrasında kalmış (eski) yabancı cisim

H05.8 Orbitanın diğer bozuklukları

H05.9 Orbita bozuklukları, tanımlanmamış

H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde

H06.0* Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H06.1* Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H06.2* Distiroid ekzoftalmus (E05.- †)

H06.3* Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H10 Konjonktivit

H10.0 Mukopürülan konjonktivit

H10.1 Akut atopik konjonktivit

H10.2 Akut konjonktivitler, diğer

H10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış

H10.4 Kronik konjonktivit

H10.5 Blefarokonjonktivit

H10.8 Konjonktivitler, diğer

H10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış

H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları

H11.0 Pterjiyum

H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler

H11.2 Konjonktival skarlar

H11.3 Konjonktival hemoraji

H11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer

H11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış

H11.9 Konjonktiva bozuklukları, tanımlanmamış

H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- †)

H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H15 Sklera bozuklukları

H15.0 Sklerit

H15.1 Episklerit

H15.8 Skleranın diğer bozuklukları

H15.9 Sklera bozuklukları, tanımlanmamış

H16 Keratit

H16.0 Kornea ülseri

H16.1 Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivit olmaksızın gelişmiş

H16.2 Keratokonjonktivit

H16.3 Dnterstisyel ve derin keratit

H16.4 Korneal neovaskülerizasyon

H16.8 Keratitler, diğer

H16.9 Keratit, tanımlanmamış

H17 Korneal skarlar ve opasiteler

H17.0 Lökom aderan

H17.1 Santral korneal opasite

H17.8 Kornea skar ve opasiteleri, diğer

H17.9 Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış

H18 Korneanın diğer bozuklukları

H18.0 Korneal pigmentasyon ve birikimler

H18.1 Büllöz keratopati

H18.2 Korneal ödem, diğer

H18.3 Korneal membranda değişiklikler

H18.4 Korneal dejenerasyon

H18.5 Kalıtsal kornea distrofileri

H18.6 Keratokonus

H18.7 Kornea deformiteleri, diğer

H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları

H18.9 Kornea bozukluğu, tanımlanmamış

H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H19.0* Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda


H19.8* Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış H20 Dridosiklit

H20.0 Akut ve subakut iridosiklit

H20.1 Kronik iridosiklit

H20.2 Lense bağlı iridosiklit

H20.8 Dridosiklit, diğer

H20.9 Dridosiklit, tanımlanmamış

H21 Dris ve siliyer cismin diğer bozuklukları

H21.0 Hifema

H21.1 Dris ve silier cismin diğer vasküler bozuklukları

H21.2 Dris ve siliyer cismin dejenerasyonu

H21.3 Dris, siliyer cisim ve ön kamaranın kisti

H21.4 Pupiller membranlar

H21.5 Dris ve siliyer cismin diğer yapışma ve kopmaları

H21.8 Dris ve siliyer cismin diğer tanımlanmış bozuklukları

H21.9 Dris ve siliyer cismin bozukluluğu, tanımlanmamış

H22* Dris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H22.0* Dridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

H22.1* Dridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

H22.8* Dris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H25 Senil katarakt

H25.0 Senil incipient katarakt

H25.1 Senil nükleer katarakt

H25.2 Morgagnian tip, senil katarakt

H25.8 Senil kataraktlar, diğer

H25.9 Senil katarakt, tanımlanmamış

H26 Kataraktlar, diğer

H26.0 Dnfantil, juvenil ve presenil katarakt

H26.1 Travmatik katarakt

H26.4 Katarakt cerrahisi sonrası katarakt

H26.8 Kataraktlar diğer, tanımlanmış

H26.9 Katarakt, tanımlanmamış

H27 Lensin diğer bozuklukları

H27.0 Afaki

H27.8 Lensin diğer tanımlanmış bozuklukları

H27.9 Lens bozukluğu, tanımlanmamış

H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H28.0* Diyabetik katarakt (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile)

H28.1* Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda

H28.2* Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

H28.8* Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H30 Korioretinal enflamasyon

H30.0 Fokal korioretinal enflamasyon

H30.1 Yaygın korioretinal enflamasyon

H30.2 Posterior siklit

H30.8 Korioretinal enflamasyonlar, diğer

H30.9 Korioretinal enflamasyon, tanımlanmamış

H31 Koroidin diğer bozuklukları

H31.0 Korioretinal skarlar

H31.1 Koroidal dejenerasyon

H31.2 Kalıtsal koroidal distrofi

H31.3 Koroid hemorajisi ve yırtılması

H31.4 Koroid dekolmanı

H31.8 Koroidin diğer tanımlanmış bozuklukları

H31.9 Koroid bozukluğu, tanımlanmamış

H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H32.0* Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H32.8* Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H33 Retina dekolmanı ve yırtıklar

H33.0 Retina dekolmanı, retina yırtığı ile birlikte gelişen

H33.1 Retinoşizis ve retina kistleri

H33.2 Seröz retina dekolmanı

H33.3 Dekolmansız retinal yırtık

H33.4 Traksiyonel retina dekolmanı

H33.5 Retina dekolmanları, diğer

H34 Retinal vasküler tıkanmalar

H34.0 Gec¸ici retinal arter tıkanıklığı

H34.1 Santral retinal arter tıkanıklığı

H34.2 Retinal arter tıkanıklıkları, diğer

H34.8 Retinal vasküler tıkanıklıklar, diğer

H34.9 Retinal vasküler tıkanıklık, tanımlanmamış

H35 Retina bozuklukları, diğer

H35.0 Background retinopati ve retinal vasküler değişiklikler

H35.1 Prematüre retinopatisi

H35.2 Proliferatif retinopatiler, diğer

H35.3 Maküla ve arka kutbun dejenerasyonu

H35.4 Periferik retinal dejenerasyon

H35.5 Kalıtsal retinal distrofi

H35.6 Retinal hemoraji

H35.7 Retina tabakalarında ayrılma

H35.8 Retina bozuklukları diğer, tanımlanmış

H35.9 Retinal bozukluk, tanımlanmamış

H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H36.0* Diyabetik retinopati (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte) H36.8* Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H40 Glokom

H40.0 Glokom şüphesi

H40.1 Primer ac¸ık ac¸ılı glokom

H40.2 Primer kapalı ac¸ılı glokom

H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom

H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom

H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom

H40.6 Dlaca bağlı sekonder glokom

H40.8 Glokomlar, diğer

H40.9 Glokom, tanımlanmamış

H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H42.0* Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda H42.8* Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

H43 Vitreus bozuklukları

H43.0 Vitreus prolapsusu

H43.1 Vitreus hemorajisi

H43.2 Vitreus ic¸inde kristal depozitler

H43.9 Vitreus bozukluğu, tanımlanmamış H44 Göz küresi bozuklukları

H44.0 Pürülan endoftalmi

H44.1 Endoftalmiler, diğer

H44.2 Dejeneratif miyopi

H44.3 Göz küresinin diğer dejeneratif bozuklukları

H44.4 Gözde hipotoni

H44.5 Göz küresinin dejenere durumları

H44.6 Dntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik

H44.7 Dntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik olmayan

H44.8 Göz küresinin diğer bozuklukları

H44.9 Göz küresi bozuklukları, tanımlanmamış

H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H45.0* Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H45.1* Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H45.8* Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H46 Optik nevrit

H47 Optik [2.] sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları

H47.0 Optik sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

H47.1 Papil ödemi

H47.2 Optik atrofi

H47.3 Optik diskin diğer bozuklukları

H47.4 Optik kiazma bozuklukları

H47.5 Görme yolları bozuklukları, diğer

H47.6 Görme korteksi bozuklukları

H47.7 Görme yolları bozuklukları, tanımlanmamış

H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde

H48.0* Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H48.1* Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H48.8* Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H49 Paralitik strabismus

H49.0 üc¸üncü [okülomotor] sinir felci

H49.1 Dördüncü [troklear] sinir felci

H49.4 Progresif eksternal oftalmopleji

H49.8 Paralitik strabismus, diğer

H49.9 Paralitik strabismus, tanımlanmamış

H50 Strabismus, diğer

H50.0 Esotropya

H50.1 Ekzotropya

H50.2 Vertikal strabismus

H50.3 Dntermittan heterotropya

H50.4 Heterotropi, diğer ve tanımlanmamış

H50.5 Heteroforya

H50.6 Mekanik strabismus

H50.8 Strabismus diğer, tanımlanmış

H50.9 Strabismus, tanımlanmamış

H51 Binoküler hareketin diğer bozuklukları

H51.0 Konjuge bakış felci

H51.1 Konverjans yetmezliği ve fazlalığı

H51.2 Dnternükleer oftalmopleji

H51.8 Binoküler hareketin diğer tanımlanmış bozuklukları

H51.9 Binoküler hareket bozuklukları, tanımlanmamış

H52 Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları

H52.0 Hipermetropi

H52.1 Miyopi

H52.2 Astigmatizma

H52.3 Anizometri ve anizekoni

H52.4 Presbiyopi

H52.5 Akomodasyon bozuklukları

H52.6 Refraksiyonun diğer bozuklukları

H52.7 Refraksiyon bozuklukları, tanımlanmamış

H53 Görme bozuklukları

H53.0 Anopsisiz ambliyopi

H53.1 Subjektif görme bozuklukları

H53.2 Diplopi

H53.3 Binoküler görmenin diğer bozuklukları

H53.4 Görme alanı defektleri

H53.5 Renkli görme bozuklukları

H53.6 Gece körlüğü

H53.8 Görme bozuklukları, diğer

H53.9 Görme bozuklukları, tanımlanmamış

H54 Körlük ve az görme

H54.0 Her iki gözde körlük

H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı

H54.2 Her iki gözde az görme

H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı

H54.4 Tek gözde körlük

H54.5 Tek gözde görme azlığı

H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı

H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış

H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri

H57 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları

H57.0 Pupiller fonksiyon anomalileri

H57.1 Göz ağrısı

H57.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları

H57.9 Göz ve adnekslerin bozukluğu, tanımlanmamış

H58* Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H58.0* Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H58.1* Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H58.8* Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H59 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış H59.0 Katarakt cerrahisi sonrası vitreus sendromu

H59.8 Göz ve adnekslerinin diğer girişim sonrası bozuklukları

H59.9 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.