@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Özel Hastane Çalışanlarının Sorunları Dağ Gibi...Kamu'da çalışan doktorlar olur olmaz her durumda işe bırakma, grev gibi eylemleri zaman zaman yapmaktadır. Bir hastane görevlisinin şiddete uğramasında, devletin aldığı bir karar sonucunda, sendikanın keyfi bir uygulaması sonrası oluşan bir taleple kamu çalışanları istedikleri gibi davranmaktadır. Yasla ya da gayri yasal yapılan her eylem bir soruşturmaya uğrasa da neticede kimse işinden olmuyor. 

Kamuda çalışan bir sağlıkçının kişisel davranışı sonucu şikayetle bittiğinde, bir disiplin kararı alınıyor ancak yine ya aynı birimde, aynı binada veya farklı bir adreste yine de işine devam edebilmektedir. Sonuçta yaptığı ile kalmaktadırlar.
Tüm bunlar, bir özel hastanede ne yazık ki asla ve asla olmuyor. İşsiz kalmama korkusuyla yaşayan özel hastane çalışanı olan sağlıkçılar yapılabilen her türlü haksızlığa rağmen asla grev yapamaz. Hakları yok mu var ancak buna cesaret edemezler. 
Kamuda doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına verilen imkanların özel hastanelerde verilmediği herkes tarafından bilinmektedir. Özel hastanelerde gününde ödenmeyen maaşlardan, eksik yatırılan SGK primlerinden, aşırı nöbet ve çalışma saatlerinin çokluğundan, idarenin keyfine gör zırt pırt çıkartılanların alamadıkları haklardan, doktorların ödenmeyen ya da eksik ödenen hak edişlerinnin üzerine su içmeler gerekse de, sık sık el değiştiren yönetimin her yenilenmesinde kaybolan hakları alamamalarına, baskı, taciz gibi mobbingin her türlüsü vs.gibi ne kadar haksızlık oluşsa da asla grev yapamazlar. Tek çareleri yeni bir iş aramak, işsiz kalmak veya deveyi gütmeye devam etmek.

Özel hastanede çalışan doktorlar az daha kıymetli olduklarından diğer çalışanlar olan sağlık görevlileri kadar sorunları yaşamamaktadır. Bilhassa,  meslek tanımlarını içeren “meslek yasaları” çıkarılmayan hemşireler, psikologlar, laborantlar, teknisyenler, tıbbi sekreterinden hasta bakıcısına kadar sağlık emekçilerinin neler çektiklerini pek bilemezler. Kendileri kadar rahat olduklarını düşünseler de birer köle gibi göründüklerini görseler de görmezlikten gelebilirler. Oysa, temelde özel hastanenin kapısından içeri giren ve işçi konumunda olanın hepsi aynıdır. Doktorların avantajları, hepsi için geçerli değilse de özel hastane yönetiminde söz sahibi olmaları yanında, branşlarında alternatif bulamayan şirket sahiplerinin doktor kaybetme korkusuyla biraz daha rahatlık içinde çalışırlar.

Dışarıdan güllük gülistanlık olarak görünen özel hastane çalışanlarımın başlıca sorunları

 • Hekimlerin, hak ediş ödemeleri ya ödenmiyor, ya eksik ödeniyor ya da ucu açık bir tarihe ötelenmesi
 • Hekimlerin, Hasta sayısının yeterli sayıya ulaşmaması yüzünden suçlanması
 • Hastalardan daha fazla ücret alınması için test sayısı azlığı, hastaların farklı birimlere yönlendirilip daha fazla parasal çıkar sağlanması için çaba harcanmaması bahane edilerek mobbing yapılması
 • Mesai saatlerinden ya da fazla opreasyonlardan hekime fazla çalışma karşılığında ekstra ücret verilmemesi
 • Hekimlerin çalışma gün ve saatlerine ilişkin değişikliklerin anlık ya da sözlü olarak yapılmaması.
 • Hekimlerden işten ayrılarak farklı şirketlere gidecek olanların  ayrılışlarının yapılmaması, sürüncemede bırakılması, oyalama taktikleri ile mağdur etme
 • Sağlık çalışanlarının hasta yok gerekçesiyle ya da farklı bir nedenle ansızın işten çıkarılmalar
 • Olur olmaz kararlarla ücretsiz izinlerin verilmesi  
 • Hemşirelerin branşları olmayan servislerde görev yaptırılması
 • Bölüm değiştirmeye zorlanan hemşirelerin uyum sorunu
 • Sağlık  personeli  azlığından  dolayı çalışanların artan iş yükü   
 • Personel sirkülasyonun çok olması
 • Kendi işleri  olmayan  birçok  işi  yapmak  zorunda kalmaları
 • Nöbetli,  vardiyalı,  icaplı  çalışma   
 • Yoğun çalışma  süreci 
 • Dinlenme  süreleri  yetersizliği 
 • Hekim dışı çalışanların asgari ücrete ya da biraz üzerinde ücretlerle çalıştırılmaları
 • Çalışanların fazla mesai ve izin haklarının verilmemesi, genelde yok sayılması, 
 • SGK primlerinin mümkün olduğunca ötelenmesi
 • İstenen kâra ulaşamayan özel hastanelerin el değiştirmesi ya da kapatılması sonucunda kalınan işsizlik, hak alınmayışı
Dağ gibi sorunlar sadece bunlarla sınırlı değil , bunları okumak sizi yormadıysa devam ediyoruz
 • İşçiye eşit davranma ilkesine aykırı davranılması
 • İşçinin ücretleri ya kasten ödenmemesi ya da eksik ödenmesi 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsup edildikten sonra geri kalan ücret tutarının çalışana geri veilmemesi
 • Fazla çalışma ücretlerinin ya ödenmemesi ya da eksik ödenmesi
 • Hemşire, Laborant, ATT vs gibi çalışanların 24 saat çalıştırılıp, 8 saat istirahate yönlendirmesi veya 11 saatlik dinlenme hakkını kullanmadan diğer postada çalışmaya zorlanması
 • Yıllık 270 saatin üzerinde fazla mesai bırakılmaları
 • İşçilerin sürekli olarak haftalık 45 saatten fazla çalıştırıldığı
 • Ara dinlenmesi hükümlerine aykırı davranılması 
 • İşçilerin onayı alınmadan gece 7,5 saatten fazla çalışmak zorunda bırakılmaları
 • Çocuk sayılabilecek gençlerin yada 60 yaş büyük işçilerin gece çalıştırılmaları veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde çalıştırılmaları
 • Kanser hastaları tedavi edilirken, bu hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarının kendilerinin kanser riskiyle karşı karşıya kalmaması için önlem alınmaması (Çalışanların kanser ilaçlarına maruz kalması, başta kanser olmak üzere kısırlık, cilt sorunları, organlarda toksik etki, adet düzensizlikleri ve saç dökülmesi gibi ciddi sorunlara yol açıyor.)
 • Özellikle özel sağlık kuruluşlarında radyoloji birimlerinde röntgen ve manyetik rezonans gibi iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi vb. işlerde ve işyerlerinde çalışan işçilerin yasal sınır olan 35 saatten fazla çalıştırılması ( Çalışanların yasal sınır saatinin üzerinde çalışması, onların kronik hastalıklar ya da kansere yakalanması anlamına geliyor.)
Kaynaklar

Derleme @erolkaranet -

Sizler de sorunlarınızı bu sayfa altındaki yorum bölümünden aktarabilir, sesinizi duyurabilirsiniz
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.