@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Korsan Yayınların Reklamını Yapan da CezalandırılacakTBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabul edilen kanunda en önemli başlıklardan biri, teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar da aynı ceza ile cezalandırılacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımıyla birlikte 

25 Aralık 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31700

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7346

Kabul Tarihi: 21/12/2021Kanun No. 7346

Kabul Tarihi: 21/12/2021

MADDE 1 – 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma:
MADDE 72 – Bu Kanunda yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik;
a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar,
b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

denildi

Kanun maddesinini eski hali şöyle

2.  Koruyucu  programları etkisiz kılmaya  yönelik  hazırlık  hareketleri  

Madde  72-  (Değişik:  23/1/2008-5728/139  md.) Bir  bilgisayar  programının  hukuka  aykırı  olarak  çoğaltılmasının  önüne  geçmek  amacıyla  oluşturulmuş  ilave programları  etkisiz  kılmaya  yönelik  program  veya  teknik  donanımları  üreten,  satışa  arz  eden,  satan  veya  kişisel  kullanım amacı  dışında  elinde  bulunduran  kişi  altı  aydan  iki  yıla  kadar  hapis cezasıyla  cezalandırılır.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.