@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 Kişi Alacak Son Tarih 28 Ocak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 70 (yetmiş) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

ADAYLARDA  ARANILAN  ŞARTLAR
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
b)  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  sonucunda  KPSS  P3  puan  türünden  asgari  70 puana  sahip olmak.
c)  Yurdun  her  yerinde  ve  arazi  şartlarında  görev  yapabilecek  sağlık  şartlarını  taşımak. 

BAŞVURU  YERİ  VE  ŞEKLİ
Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formu’nun  doldurulması  suretiyle  yapılacaktır. Uygulamalı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  başvuru  formunu  imzalı  olarak  Genel Müdürlüğe  göndereceklerinden  bir  çıktı  alınması  zorunludur. Tercihte  bir  sınırlama  olmayıp,  her  aday  kendi  branşındaki  il  sayısı  kadar  tercih yapabilecektir. Başvurular  sadece  elektronik  ortamda  yapılacağından  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular  kabul  edilmeyecektir.

BAŞVURU  TARİHİ
Başvurular;  17  Ocak  2022  tarihi  saat  10.00  da  başlayacak,  28  Ocak  2022  tarihi  saat  24.00 de sona erecektir. 


İlan detayları için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam