@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Anayasa Mahkemesi Vergi Mahkemesinin İptal İstemini Reddetti
İstanbul 6. Vergi Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin Anayasa’nın 2., 13. ve 35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebinde bulundu. 

Talebi inceleyen yüksek mahkeme.ilgili kanunun kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında izlenecek usul  belirlendiğini ve  bu  madde hükmünün  1,2  ve  3  numaralı  fıkralarını  Anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/37, K: 2021/63 Sayılı Kararına ulaşmak için tıklayınız


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.