@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tebligatlar EDevletten de Yayınlansın.Teknolojinin hemen hemen her konu üzerinde yer alması hayatı kolaylaştırmaktadır. Bu teknolojinin en yararlı çalışmalarından biri olan Turkiye.gov.tr adresi ile e-devlet portalı olmaktadır. Sürekli güncellenerek vatandaş ve kamu arasında büyük bir kolaylık sağlayan portal sayesinde bir çok işlemler kurum / kuruluşlara gitmeden yapılmaktadır.

Tebligat Kanunu bilindiği gibi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu olarak adlandırılmakta ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile köy hükmi şahsiyetlerinin, baroların ve noterlerin yaptıkları tebliğ işlemlerinde uygulamaları gereken (şekli) bir kanundur. Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır. 

Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir, tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. Adresi meçhul olanlara İlanen Tebligat yapılır.

Çeşitli sebeplerle yıllardır ilanen tebligat yapılmakta, bundan genellikle haberdar olmayan binlerce yerli / yabancı uyruklu kişiler mağdur olmaktadır. Gerek kurumların panolarında, gazetelerde, ilan.gov.tr adresinde, en çok okunan gazetelerde bu ilanlar yayınlanmaktadır. 

Türkiye'nin ilan portalı ilan.gov.tr aracılığıyla ve Resmi Gazete'de ülkemizdeki yargı organlarının, mahkemelerin, icra müdürlüklerinin ve kamu kurum/kuruluşlarının ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda gazetelerde ilan edilen tebligat ilanlarını yayınlamaktadır. 

Hatta, elektronik ortamda vergi daireleri ve bazı belediyeler de teknolojiden faydalanmaktadır. 

Ne var ki, özel / tüzel kişilerin bu kadar yayın kanalı olmasına rağmen adına tebligat çıkartılmış mı, çıkartılmamış mı konusunda bilgileri olmamaktadır. Bunun neden ise kişiye ait bir yayının kişinin kendi sorgulaması olmaksızın öğrenilmemesidir.

İLANEN TEBLİGATI BİTİRECEK UYGULAMAYA GEÇİLMELİDİR

Bugün, genellikle Yargı kurumları tarafından çıkartılan tebligatlardan şahısların hiç haberi olmaması artık son bulmalıdır. Buna çözüm olarak Türkiye.gov.tr portalı üzerinden kişinin sayfasına ilanen tebligat uyarısının açılması gerekir.. Nasıl ki, hakkınızda dava dosyası / icra dosyası var mı diye bir sayfa varsa, şahsın gıyabında yapılmış bir tebligatında böyle bir uyarı ile yayınlanması mümkündür. Hatta, tebligat gönderme yollarından biri olarak da e-devlet portalında bu gönderi adreslerinden biri olarak kullanılabilir. Bunun için Adalet Bakanlığı'nın kurum ve kuruluşlara bu imkanı tanıması gerekecektir. Kişiye ait tebligat bilgisi hem e-devlet hem de adlarına kayıtlı cep telefonları yoluyla ulaştırma imkanı da verilmelidir.. Bu sayede ilanen tebligat yayınları da büyük bir oranda azalacağından, zaman kaybı, maddi harcamalar, ilan masrafları da büyük oranda azalmış olacaktır.

Tebligatların -e-devlet portalında yer alması ile de yukarıda sayılan adres sorunu da kısmen kalkacaktır. 

İlanen Tebligatlara ulaşmak için

Kamu İlan Portalı'nda yayınlanan tebligatlar için buraya tıklayınız
Harç ve Cezalarla ilgili ilanen tebligatlara ulaşmak için buraya tıklayınız

E-Devlet'te Tebligatlar ile ilgili bağlantılar
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.