@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamYeni İhtisas Mahkemeleri Belirlendi Yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin HSK Kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun(HSK), yeni ihtisas mahkemeleri belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlenirken, tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. Kararlara göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.

Çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi. Aynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.

Öte yandan, idari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek bu konuda da ihtisaslaşma imkanı sağlandı.

HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı 15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanacak.

HSYK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Belirlenen İhtisas Mahkemelerine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, adlî yargı ilk derece mahkemelerinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar 25.11.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu çerçevede;
04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1227 sayılı ihtisas kararı,
Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1228 sayılı ihtisas kararı,
Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1229 sayılı ihtisas kararı,
20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1230 sayılı ihtisas kararı,
İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimliklerinin belirlenmesine ilişkin 1231 sayılı ihtisas kararı,
Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1232 sayılı ihtisas kararı,
18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1233 sayılı ihtisas kararı,
Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1234 sayılı ihtisas kararı,
Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1235 sayılı ihtisas kararı,
Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1236 sayılı ihtisas kararı,

Alınmış olup, anılan ihtisas kararları 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu ihtisas kararları 15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Saygıyla duyurulur."

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/11/2021 Tarihli ve 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 ve 1236 Sayılı Kararları için Resmi gazete'nin ilgili sayısına ulaşmak için  tıklayınız

Haber @erolkaranet - 30.11.2021

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam