@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sayıştay'ın Liyakat Kararı Diyanet'i de İlgilendiriyorSayıştay'ın, devlet kurumlarındaki görevlendirmelerde liyakat ve kariyer'e dikkat edilmeden görevlendirmeler yapıldığına dair raporunun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da ilgilendirdiği iddia edildi.

Birgün’de yer alan habere göre, belli koşullara sahip kişilerin görevlendirilmesinin yanı sıra, mevzuatta yer alan kısıtlamaları aşabilmek için “tedviren” olarak tanımlanan geçici görevlendirmelerin süreklilik kazandığı ifade edildi. Sayıştay’ın denetimler sonucu hazırladığı raporlarda, kamuya hakim olan kayırmacılıkla ilgili önemli tespitlere yer verildi.

Raporda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun genel gerekçesine göre, “…tarafsız ve verimli bir idare kurmak için…”, kamu hizmetine girme, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme ile görevin sona erdirilmesinin liyakat sistemine dayandırıldığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda memuriyete giriş, asil memurluğa geçiş ve görevde yükselme aşamalarında sınav uygulamalarının zorunlu hale getirildiği ve giriş şartları, ilerleme ve yükselme imkânları ve maddi karşılıkları önceden belirtilmiş bir kariyer sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Mevzuatta “kariyer” ve “liyakat” ilkelerinin temel ilkeler olarak tarif edildiği vurgulanan raporda, denetimlerde karşılaşılan ve genel uygulamaya dönüştüğü görülen şu tespitlere yer verildi:

Sınavsız atama: 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği veya mesleğe giriş sınavı gibi belirli bir sınavdan başarılı olma şartı aranan görev, kadro veya unvanlara sınavsız atama ve görevlendirmeler yapıldığı,

Diploma ve deneyim aranmadı: Öğrenim durumu, hizmet süresi, alt görevlerde belirli sürelerle çalışmış olma, belirli seviyede yabancı dil bilme gibi koşulları karşılamayanların bu şartların gerektiği görev, kadro ve unvanlara atandığı,

Sürekli geçici görevlendirme: Herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin, asilde aranan şartlara sahip memur bulunmaması sebebiyle, söz konusu şartları taşımayan memurlarca geçici yürütülmesi olarak tarif edilebilecek tedviren görevlendirme usulünün belirtilen koşullara aykırı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Sayıştay'ın hazırladığı raporun incelenmesiyle gözler kurum ilanlarına çevrilirken, yakın tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başvuruların 8 Kasım 2021 tarihinde başlayacak 7800 kişilik personel alım ilanına çevrildi.

Lise Mezunundan Öğretmen Alan Tek Kurum Diyanet...

İnsan Kaynakları Uzmanları, Sayıştay'ın uyarısı ile birlikte inceledikleri DİB ilanında lise mezunlarına sadece hafız oldukları için memuriyet hakkının tanınmasının adaletsizlik olduğu, binlerce İlahiyat lisans ve önlisans mezunu varken, liselilerle Kuran Kursu Öğretmenliği ve imam hatiplik, müezzin kayyımlık gibi görevlerinin verilmesi liyakata ve kariyere dikkat edilmediğinde hem fikir oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ilanda önlisans mezunu 165 kişinin tamamının hafız olması isteniyor. Bunun yanı sıra 85 liseli hafız adayı listede yer alıyor. Buna göe, DHBT'de şampiyon olsa da hiç bir hafız olmayan önlisans mezunu dikkate alınmadığından listeye de girmiyor. 

Pedagoji eğitimi almamış, formasyon nedir bilmeyen ilkokul mezunları tercih edilirken, en az 4 yıl siyer, fıkıh, tefsir, Kuran-ı Kerim eğitimi almış  binlerce İlahiyat lisans ve önlisans mezunu göz ardı edilmiş durumda bulunmaktadır.

Uzmanlar, bu ilanın geri alınıp liyakat ve kariyer odaklı ve Sayıştay'ın son raporununda göz önüne alınarak tekrardan yenilenmesi, lise mezunlarının memurluk için uzak bir ihtimal olarak kalması gerektiğini savundular.

İLGİLİ HABERLER

@erolkaranet - 03.11.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.