@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Fahri Trafik Müfettişleri Hangi Hallerde Tutanak Tutar
Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenleyebileceği Kanun Maddeleri;

S.N

KANUN MADDESİ

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN TRAFİK KURAL İHLALİ

TESPİT TUTANAĞI DÜZENLEYEBİLECEĞİ KANUN MADDELERİ

1

 46/2-b

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek

2

46/2-c

Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek

3

46/2-d

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

4

46/2-e

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri

5

46/2-f

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları

6

46/2-g

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri

7

46/2-h

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi

8

47/1-b

Kırmızı ışık kuralına uymamak

9

47/1-c

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak

10

52/1-d

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak

11

53/1-a

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek

12

53/1-b

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek

13

53/1-c

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek

14

53/1-d

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek

15

54/1-a

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek

16

54/1-b

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek

17

55/1-a

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması

18

55/1-b

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmesini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması

19

55/1-c

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması

20

55/2

Kanunun 54/1 maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak

21

56/l-a

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak

22

56/1-b

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi

23

56/1-c

Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)

24

56/1-e

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları

25

57/1-a

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

26

57/1-b

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;
1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara,

3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara,

4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara,

5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara,

6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara,

7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin,

karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

27

57/1-c

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi

28

57/1-d

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek

29

57/1-e

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak

30

57/l-f

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek

31

58

İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması

32

59

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek

33

60/1-a

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak

34

60/1-b

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

35

60/l-c

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak

36

60/1-d

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak

37

60/1-e

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak

38

60/1-f

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak

39

60/1-g

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak

40

60/1-h

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak

41

61/1-a

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek

42

61/1-b

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek

43

61/1-c

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek

44

61/1-d

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek

45

61/1-e

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş

 metrelik mesafe içinde park etmek

46

61/1-f

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek

47

 61/1-g

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek

48

61/1-h

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek

49

61/1-ı

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek

50

61/1-j

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek

51

61/1-k

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

52

61/1-l

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek

53

61/l-m

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek

54

61/I-n

Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek

55

61/1-o

Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek

56

64/l-a/l

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak

57

64/1-a/2

Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması

58

64/l-a/3

Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak

59

64/1-b/1

Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak

60

64/l-b/2

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

61

64/1- b/3

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

62

64/l-b/4

Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak

63

64/l-b/6

Sadece park lambaları ile seyretmek

64

66

1- Motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek

2- Motosikleti yaya yolunda sürmek

3- Motorlu bisiklet sürücülerinin manevra dışında tek elle motorlu bisiklet sürmesi

4- Motosiklet sürücülerinin devamlı iki elle taşıtlarını sürmemesi

5- Motorlu bisiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları

6- Sepetsiz motosiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları

7- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan motorlu bisiklet ile birden fazla kişi taşınması

8- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan sepetsiz motosiklet ile birden fazla kişi taşınması

65

67/1-a

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak

66

67/1-b

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak

67

67/1-c

Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek

68

67/1-d

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi

69

72

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

70

73/a

Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek

71

73/b

Araçlardan bir şey atmak veya dökmek

72

73/c

Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak,

73

74/a

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

74

74/b

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

75

75

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıklarında diğer araçların durmaması;

“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri/inmeleri veya Yönetmelikte belirtilen haller dışında yakılması,

76

76/1-a

Demiryolu geçitlerinde, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek

77

76/1-b

Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek

78

77/1-b

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları

79

77/1-c

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

80

78/1-a

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak

81

78/1-b

Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını ve gözlük kullanmaması

 

Kaynak : Trafik.Gov.tr - 25.11.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.