@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

DHMİ 61 Kişi Alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi asistan hava trafik kontrolörü alıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: ASİSTAN  HAVA  TRAFİK  KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ  SINAVI  İLANI 

 ALINACAK  POZİSYONA  İLİŞKİN  BİLGİLER  

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri: DHMI (Taşra). 
Atama Yapılacak  Pozisyon  Unvanları ve Sayısı:   
Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11 
Stajyer  Hava Trafik Kontrolörü: 50
KPSS  Puan Türü ve Taban Puanı:  KPSSP3 puan türünden en az 70  puan. 
KPSS Puanının Geçerlilik  Yılı: 6 Eylül 2020  tarihli Kamu  Personeli  Seçme Sınavı.
Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  Sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  Bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların  Seçme  Sınavlarına  Dair  Yönetmelikte  belirtilen  hükümler  çerçevesinde  seçme  sınavları yapılacaktır.
Sınava Katılacak  Adaylarda  Aranan Genel Şartlar: 
a) Türk  Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından  mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d)  Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak  ya  da  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş veya  yedek  sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Taksirli  suçlar  hariç  olmak  üzere,  ağır  hapis  veyahut  affa  uğramış  olsalar  bile  Devletin şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas  gibi  yüz  kızartıcı  veya  şeref  ve  haysiyeti  kırıcı suçtan  veya  istimal  ve  istihlak  kaçakçılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat karıştırma,  Devlet sırlarını  açığa  vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 
f)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmeliğin  11  inci  maddesi  uyarınca  KPSSP3  puan  türünden  yetmiş ve üzeri puan  almış  olmak. 
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte  veya  4  yıllık  yüksekokul mezunu  olmak,
b)  Sivil  Havacılık  Genel  Müdürlüğü  Havacılık  Sağlık  Talimatı  (SHT-MED)  hükümlerine göre  yetkili  hastane  tarafından  düzenlenecek  Sınıf  3  Sağlık  Sertifikası  almak  (Yetkili  hastaneler Kuruluşun  resmi  internet  sitesinde  -http://www.dhmi.gov.tr-  duyurulacak  olup,  detaylı  bilgiler anılan talimatta  bulunmaktadır.),
c)  Hava/yer  ve  yer/yer  sesli  iletişiminde,  yanlış  anlamalara  ve  aksamalara  yol  açabilecek belirgin  bir  aksan  veya  lehçe,  dilde  pelteklik,  gizli  kekemelik  ve  aşırı  heyecan  sahibi  olmamak (Bu  durum  sınav  komisyonunca  tespit  edilerek  tutanak  altına  alınır,  gerekirse  hakem  hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar bilgisayar  destekli  sınavı  veya  yazılı  sınavı  geçmiş  olsalar  bile  sınavı  kazanmış  sayılmaz  ve elenirler.),
d)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  son  beş  yıl  içerisinde  İngilizce  Yabancı  Dil  Sınavından  en az  ‘C’  düzeyinde  puan  aldığını  belgelemek,  (ÖSYM  Başkanlığı  tarafından  yayımlanan  eşdeğerlik tablosunda  belirlenen  yabancı  dil  bilgisine  sahip  olduğunu  gösterir  belge  (13.12.2016  tarihinden sonraki belgeler  geçerlidir.).
e)  Geçerli  bir  hava  trafik  kontrolör  lisansına  sahip  olmak.  (Bknz.:  “SHY  65-01  Hava Trafik  Kontrol  Hizmetleri  Personeli  Lisans  ve  Derecelendirme Yönetmeliği”)
Stajyer  hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte  veya  4  yıllık  yüksekokul mezunu  olmak,
b)  Hava  Trafik  Kontrol  Kursunun  Başlayacağı  27/06/2022  tarihi  itibariyle,  27  yaşından gün almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.),
c)  Sivil  Havacılık  Genel  Müdürlüğü  Havacılık  Sağlık  Talimatı  (SHT-MED)  hükümlerine göre  yetkili  hastane  tarafından  düzenlenecek  Sınıf  3  Sağlık  Sertifikası  almak  (Yetkili  hastaneler Kuruluşun  resmi  internet  sitesinde  -http://www.dhmi.gov.tr-  duyurulacak  olup,  detaylı  bilgiler anılan talimatta  bulunmaktadır.),
d)  Hava/yer  ve  yer/yer  sesli  iletişiminde,  yanlış  anlamalara  ve  aksamalara  yol  açabilecek belirgin  bir  aksan  veya  lehçe,  dilde  pelteklik,  gizli  kekemelik  ve  aşırı  heyecan  sahibi  olmamak (Bu  durum  sınav  komisyonunca  tespit  edilerek  tutanak  altına  alınır,  gerekirse  hakem  hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar bilgisayar  destekli  sınavı  veya  yazılı  sınavı  geçmiş  olsalar  bile  sınavı  kazanmış  sayılmaz  ve elenirler.),
e)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  son  beş  yıl  içerisinde  İngilizce  Yabancı  Dil  Sınavından  en az  ‘C’  düzeyinde  puan  aldığını  belgelemek,  (ÖSYM  Başkanlığı  tarafından  yayımlanan  eşdeğerlik tablosunda  belirlenen  yabancı  dil  bilgisine  sahip  olduğunu  gösterir  belge  (13.12.2016  tarihinden sonraki belgeler  geçerlidir.).
 f)  Daha  önce  disiplin,  başarısızlık  ve  idari  yönden  kursla  veya  Genel  Müdürlükle  ilişiği kesilmemek. 

Daha fazla detay için tıklayınız

Düzeletme ilanı için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam