@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Suç Sürüklenen Çocuklara ÇAMTürkiye’nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılacağı törenle yarın Erzurum’da hizmete açılacak. Çocuk adalet sisteminde görev alan birimleri bir araya getiren merkezlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart’ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair işbirliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANININ ÇOCUKLARA YÖNELİK HEDEFLERİ BİRER BİRER GERÇEKLEŞİYOR

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) hedefleri arasında çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi yer alıyor. Bu doğrultuda "onarıcı adalet" yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

MERKEZDE PARKLAR, BAHÇELER VE OYUN ALANLARI BULUNUYOR

Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde, çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları yer alıyor.

Merkezde, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM’da duruşmalar çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılırken, polis noktasında da yine sivil giyimli görevliler bulunması ön görülüyor.

ÇOCUKLARIN ADLİ SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENMESİ ÖNLENECEK

Merkezle mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGOlarda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirler uygulanması öngörülüyor. Özellikle ilk defa suça sürüklenen yaşı küçük çocukların mümkün olduğu kadar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi yönündeki adımların da bu merkezde atılması hedefleniyor.

Bu kapsamda ÇAM’da suça konu eyleme değil, çocuğa odaklanılacak, çocuklar uzmanlar aracılığı ile dinlenecek, çocukların ilgi alanları tespit edilerek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirlerin alınacak.

ÇAM’DA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK DOSTU USULLER UYGULANACAK

ÇAM’da çocuğun üstün yararı gözetilerek tedbir odaklı onarıcı adalet mekanizmaları birlikte değerlendirilerek çocukların suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmeleri önlenecek. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek.

ÇAM ile çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri, sportif faaliyetler bulunabilmeleri, meslek edinmeleri ve bu merkez sayesinde arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. ÇAM modelinin diğer şehirlerde de uygulanması ve yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Kaynak : Adalet Bakanlığı

@erolkaranet - 19.11.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.