@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamBakanlık, Üç Kitabı Muzır Yayın İlan EttiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “KAFASINDA SONSUZLUĞU TAŞIYAN ÇOCUK” ve "“MAVİ EN SICAK RENKTİR” "“ONLAR ERMİŞ MURADINA”" isimli üç kitabı muzır yayın ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin 19.11.2021 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen “KAFASINDA SONSUZLUĞU TAŞIYAN ÇOCUK” ve “MAVİ EN SICAK RENKTİR” “ONLAR ERMİŞ MURADINA” isimli üç kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kurul tarafından söz konusu kitapların 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildi.

Kararda atıf yapılan kanun maddesi şöyle:

Madde 4
Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahipleri, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorundadırlar. “Küçüklere zararlıdır” ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.

Bu suretle damgalanan eserler;

a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.
b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.
c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.
d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.
e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.


Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam