@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Sakal ve Sarık Olmazsa Dua Kabul Olmaz mı ?

Sarık ve sakal olmazsa duaların kabul edilmeyeceğini söyleyen Diyanet memuru bir imam kürsüden alabildiğine bağırıyor.
Yüzlerce kişi bunu dinliyor. Videoları sosyal medyada paylaşılıyor.
İmam efendiye göre, duaların kabul olmamasının sebepleri sayılırken sakal ve sarıktan söz ediliyor. İmam efendi peygamber sünneti olarak bunları anlıyor.
Bunları anlatıyor.
Peygamberin sünneti ona göre fiziksel giyiniş. At gözlüğü ile bakmak buna derler.Ve bu sözleri söylerken de kanıt olarak Allahın rahmeti üzerine olsun, İbrahim Bin Edhem hazretlerini kaynak gösteriyor.
Önce imamın anlatmak istediği olayı aktarıyorum.
"Büyük âlim İbrahim bin Edhem Hazretleri bir ara Basra’ya uğrar. Etrafını saran halk sorar;
– Ey İbrahim, musibetlerden bir türlü kurtulamıyoruz bu konuda dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Acaba neden duamız kabul olmuyor?
Büyük Veli bunlara hemen cevap vermez;
– Bir müddet içinizde kalayım, durumunuzu tetkik edeyim sonra cevabını vereyim, der.
Bir zaman sonra onları topladığı mescitte şöyle hitap eder ;
– Ey Basra halkı, hâlinizi inceledim. Kalbinizin günahlarla ölmüş olduğunu anladım. Ölmüş kalplerin duası kabul olmaz, der.
Halk sorar;
– Ne türlü günahlarla kalbimiz ölmüş?
Büyük Veli on tane günah sayar. Bunları da şöyle sıralar ;
1- Allah’ı tanıdığınızı söylüyorsunuz, ama emirlerini tanımıyorsunuz.
2- Kur’an-ı Kerim’i okuyorsunuz, ama muhtevasıyla amel etmiyorsunuz.
3- Hz. Peygamberi (aleyhisselâm) sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama sünnetini tatbik ederek sevdiğinizi göstermiyorsunuz.
4- Şeytanın düşmanınız olduğunu söylüyorsunuz, ama onunla dostluktan asla geri kalmıyorsunuz.
5- Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama ona lâyık bir amel işlemiyorsunuz.
6- Cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz, ama ona götürecek fiillerden geri kalmıyorsunuz.
7- Ölüm haktır diyorsunuz, lâkin hak olan ölüme hiç hazırlık yapmıyorsunuz.
8- Din kardeşinizin ayıbı ile uğraşıyor, kendi ayıbınızı hiç görmüyorsunuz.
9- Allah’ın lütfettiği nimetleri bolca tüketiyor, ama hiç şükretmiyorsunuz.
10- Ölülerinizi gömüyorsunuz, bir gün sizinde gömüleceğinizi düşünmüyorsunuz.
İbrahim bin Ethem Hazretleri bunları saydıktan sonra sözünü şöyle bağlar:
– Ey Basra halkı! Kalbinizi öldüren bu on günahı terk etmedikten sonra dualarınızın kabul olacağını sanmayınız. Kalbinizin ihyasını (dirilmesini) istiyorsanız bu günahlardan kaçınmaya gayret edin. İstikametinizi düzeltin. Göreceksiniz ki dualarınız kabul olacak, başınızdan da bela ve musibetler uzaklaşıp gidecektir."İbrahim Edhem hazretlerinin söylediği bu sözlerden atanmış memurun kürsüden söylediklerine bakalım.
Ne diyor imam efendi.
"Resullullahı sevdiğinizi iddia ettiniz. Ama sünneti seniyyeyi terk ettiniz. Hepimiz terk ettik. Bak camide bir tane SARIKLI adam yok. Ben de aşağıda olsam bende de olmayacaktı. Burada GÖREVLİYİM diye var. Sarık efendimizin namazdaki en büyük sünneti.Terk ettik. En basitini söyledim. namazdan namaza bile taksak... Sakal sünnetini terk ettik. Sakalı umursamıyoruz bile.. Benmkisi de çeyrek ha...Tam değil de sakal sünnetini terk ettik. Bunlar en basitleri... " sözlerin devamında güya insanların namazların sünnetini kılmasam olur mu" diye sorduklarını aktaran imam efendi konuşmasına devamla şunu söylüyor.
"Mahşere denk geldiğimiz o havzı kevserinden içmek için sıraya gireceğiz. İnşaallah bizi kovmaz" diyor Peygamber efendimiz (sav) için ve üçüncü maddeden sonra söylediği söze dikkat edelim " BUNLAR BENİM SÖZÜM DEĞİL HA, İBRAHİM EDHEM'İN.. HANİ BANA KIZMAYIN. KIZACAKSANIZ İBRAHİM EDHEM'E KIZIN"
****
Dini böyle bozuyorlar , dediğimiz zaman bize de kızıyorlar.
Şimdi bunları yazıyoruz diye bize de acayiip kızacaklar.
Geçenlerde ezanmatik ve merkezi sistemle çalışan imamları yazdığımızda bize kızan imamlar gibi, Allah'tan Diyanet Fetva Kurulu ezanmatiklerin caiz olmadığını söylediğinde yanlış yapmadığımızı anlamıştık.
Şimdi, bu şahıs. Kürsüde bağırıyor. Ama kaleyi boş bulmuş, attıkça atıyor. Seyirci saf mı, aldırmıyor mu, yenilgiyi çoktan kabul etmiş mi anlayamadık.
Seyirci dinliyor.
Kürsüden ha bire gol atılıyor.
Ancak, tüm goller şahibeli. Tartışılır.
****
Önce şunu bilmiyor.
İbrahim Edhem hazretlerinin sakal ve sarıktan bahsetmediği net olarak bellidir. Kast ettiği Resullullah Aleyhisselamın yaşam şekli, ahlakı ve dini emirleidir.
Peygamber sünnetlere uymaz. Peygamberin uyacağı sünnet yoktur. Ümmet peygamberin hal ve hareketlerine uyar. peygamberin yaptığı her şey bizim için sünnettir. Biz sünnete uyarız.
Sarık ve Sakala bakarak Allah-u Teala bir insanın dualarını kabul ya da red etmez. Şekle şemale, makam mevkiye, zengin fakir oluşuna bakmaz. Kalbine bakar. Yüreğine bakar. Takvasına bakar. İşte o ayet "Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. " Hucurat 13, Ve bu konuda bir hadisi şerif “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,. ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (M6543 Müslim, Birr, 34) Bu konuda ayet vardır. Bu imam efendi ayetten bihaber olamaz herhalde..
Sarığı , sakalı yok diye insanları dinden soğutmanın ne anlamı var. öyle bir kıstas, böyle bir ölçüt yok.
Dünyada iken en düşmanını bile huzurdan kovmayan Resullullah aleyhisselam her şeyden evvel "ümmetim ümmetim" derken, mahşer günü kendisinden şefaat isteyip, Kevser'inden içmek isteyenlere nasıl kaba davranıp da ümmetini kovacak. Bunu o alemlerin efendisine nasıl yakıştırır. Bu nasıl bir düşüncedir.
Ve İbrahim Edhem hazretlerine atılan iftira. Sözlere bakar mısınız "BUNLAR BENİM SÖZÜM DEĞİL HA, İBRAHİM EDHEM'İN..." İbrahim Edhem hazretlerinden bir söz alıp bunun üzerine bir sürü cümle diz ve "ben demedim" de ve mübarekin adını ver. Ona işaret et, O söyledi , diye bir de iftira atmak.
Bitti mi.. Tabii ki, hayır .. Bir de cemaati kışkırtıyor. "KIZACAKSANIZ İBRAHİM EDHEM'E KIZIN".. Bu nasıl bir mantık, bu nasıl hedef göstermek, bu nasıl bir düşüncedir. Sözde bir din görevlisi alemin bildiği bir mübarek insanı cemaate hedef gösteriyor.
Ben gibi bir cahil de "bu sözleri İbrahim Edhem söylemiş. Sakal sarık yoksa duam kabul olmayacakmış" diyeceğim ve ben o mübarek insana kızacağım. Bunu bana kim söyledi. Bir imam. Bir Diyanet çalışanı. Bir diyanet görevlisi, Bir cami vazifelisi.
Bunlar şöhretin şımarttığı insancıklar. Ne oldum delisi. Meydanı boş bulan garib guraba bilgi sahibi insanlar.
Allah her şeyi işitir, bilir. Siz duanızı esirgemeyin. Duaları kabul edecek olan, bana dua ediniz" diye buyuran Allah-u Teala'dır. Siz dua etmekten geri kalırsanız, dua etmeyi kibrinize yedirmezseniz cehennem yolu görünür
İşte bunun kanıtı olan Mümin süresi 60. ayet..
"Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”
Ey Müslümanlar, siz dininizi bilmezseniz bu türlerin oyuncağı olursunuz. Dininizden soğursunuz.
Dikkatli olun.


@erolkaranet - 27.10.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.