@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sahibinden Habersiz Telefon Numarası Dağıtmak Suçtur
Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isimden fotoğrafa kadar her türlü bilgidir. Bunların izinsiz ele geçirilmesinin ya da paylaşılmasının, cezai yaptırımları bulunmaktadır. Hekim, diyetisyen, kuaför, güzellik uzmanı gibi meslek gruplarındaki kişilerin, sosyal medyada hastalarının ya da müşterilerinin fotoğraf veya görüntülerini paylaştıklarına sıklıkla rastlamaktayız. İşte tüm bunlar paylaşılırken sahiplerinden yazılı  bir izin alınmadan yapılmışsa buna "kişisel verilerin izinsiz paylaşımı"denmektedir ve yasalar karşısında cezai müeyyidelere muhatap olunur
Paylaşılan veriler tamamıyla kişisel veri olarak kabul edilecek bilgi ya da belgelerdir. Bu itibarla fotoğraf vb. sahibi kişinin, KVKK ve Türk Ceza Kanunu (TCK) bağlamında hakları ihlal edildiğinde başvurabileceği yollar bulunmaktadır. İzinsiz paylaşım yapan gerçek ya da tüzel kişilerin eylemlerinin TCK kapsamında cezalandırılması öngörülmektedir
Kanunun verdiği bir yetki ya da kişisel veri sahibinin rızası söz konusu olmadıkça, kişilerin TCK 135 ile 140. maddelerinden birisi ya da birden fazlası ile ilgili cezai sorumlulukları yoluna gidilebilecektir.

TCK'nın 
  • 135. maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar kişisel  hapis cezası verilmesi
  • 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. 
  • 137. maddede bu suçların nitelikli halleri, 
  • 138. maddede verilerin yok edilmemesi suçu 
  • 140. maddede ise bu suçlara ilişkin olarak tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. 
Yalnızca sosyal medyada değil kişisel verilerin elden ya da posta yoluyla verilmesi veya sanal ortamda taşınabilir bellek üzerine kaydedilerek ya da internet üzerinden elektronik posta ekinde gönderilmesi yoluyla verilmesi de suç kapsamındadır.

Bir diğer gerçek şudur ki, bu suçların nitelikli hallerinde ceza oranının arttığı, Madde 137'ye göre, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılır. Bu da alınabilecek cezanın 6 yılı bulabilecek olması, demektir

Bir kişinin telefon numarasının, iletişim bilgilerinin izinsiz olarak başka biriyle paylaşılması kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, birisinin telefon numarasını hattın sahibinin ya da kullanıcısının izni olmadan verilmesi, somut olayın arz ettiği özelliklere göre TCK 135 ya da 136. maddeleri kapsamında cezalandırılabilinmektedir.

Bir başkası tarafından,  kendi izni dışında kişisel verileri paylaşılan kişilerin rahatsızlıkları durumunda yapabilecekleri ilk başvuru yolu kolluk kuvvetleri ya da savcılıktır.

Derleme @erolkaranet  - 11.10.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.