@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcradaki Dosyanız Düştü mü?
Artık milyonlarca konuşulan borçlu sayısı ve borçlu sayısından kat be kat fazla icra dosyası. Ve her gün yenilerine bir yenisi katılan hukuk büroları..

Postalarda tebligatlar arttıkça postacıların yükü daha da artıyor. E-Haciz çıktı da devlet organları kağıt tasarrufu yapmaya başladı. Borçlular borç ödemekten imtina eder hale geldi.. Zira, haciz yapılacak unsurlar azaltıldı. Kimse hacizden korkmuyor. En moda cümle "neyimi alacaksın" oldu. Çok sayıda borçlu, bilhassa emekliler borçlanmaktan korkmuyor. Bankalardan kredi alıp "emekli maaşı haczedilmez" diyerek ödemeyen emekli borçlu sayısı giderek artıyor. Varisler kalacak miras yoksa reddi miras yaparak ebeveynlerinin borcundan kurtuluyor. Bankalar, şirketlere alamadıkları alacakları vergilerden düşerek bir şekilde devletten alıyor. Sonuçta borcunu ödemeyenlerin borçlarını devlet, sütü bitmemiş yetimden, günahsız, borç yapmayan dürüst vatandaş ödüyor.

Pekala icradaki dosyam düştü diyerek sevinenler yok mu var, tabi.. Bir çok borçlu avukatın bir kaç işlem sonrası aciz vesikası alınmış dosyadan haberi olunca "nasılsa dosyam kapanmış" diyerek bayram ediyor. "Hacze geldiler, alacak bir şey bulamadılar.İcradan kurtuldum. Dosyam düşmüş" diyenler de sevinç naraları atıyor.

Peki, gerçekte icra dosyaları düşer mi. İcra dosyası düşerse bir daha açılmaz mı. İşin uzmanlarından edindiğimiz bilgileri paylaşım. Bakalım kazın ayağı neymiş, icra dosyası düşmüş diye bayram yapanalr ne kadar mutlu olabilecek. Düşen bir dosya tekrar yürür mü, bakalım..

Dosya ne zaman düşer derseniz, bir yıl boyunca dosyada herhangi bir işlem yapılmamış ise dosyanın işlemden kaldırılması mümkündür. Bununla birlikte, alacaklı tarafından borcuna karşılık "icra takibi yapılmalı" denilerek  harç ve diğer masrafları ödendiğinde dosya yeniden açılır. 

Bazen dosya açıkken de işlem yapma hakkı düşebilir. İcra dosyası açık olsa dahi bazı durumlar mesela menkuller için yapılan hacizlerde 6 ay, gayrimenkul hacizlerinde 1 yıllık süre ile satılmaz kararı çıkarsa hacizlerinin düşmesi mümkündür.

İcra dosyası düşme süresi kanunlarda belirlenen süreler için geçerlidir. Zaman aşımı süresine göre toplamda bu zaman aşımı süresinin geçmesi ve gerekli şartların sağlanmasının ardından icra takibi düşecektir. 20 yıl olarak belirlenen bu süreler kendi içinde farklı koşullara sahiptir.

Borçlu borcunu İcra dairesinde gerekli harç ve masraflar ile kapak hesabının yapılmasını ister ve ilgili ödemeleri gerçekleştirirse dosya ebediyen kapanır. Kapak hesabının yaptırılmasının ardından aynı gün içerisinde kapak hesabı sonuçları belirtilmelidir. Ardından icra dairesinin banka hesabına bu ücret yatırılmalıdır.
Kapak hesabındaki borcun ödenmesi durumunda, borcun tahsiline ve dosyanın kapandığına dair yazı icra müdürlüklerinden alınır. Bu durumda icra dosyası kapanmaktadır. E- devlet üzerinden de icra dosyasının kapandığı görülür.

Bu dosyalar tekrar açılamaz. Ancak borç ödenmediği halde yasada belirtilen şartlar da yerine getirilmezse kapansa bile yeniden alacaklı tarafından işleme koydurulması mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz gibi bazı hallerde bu süre 20 yıl zaman içinde gerçekleşebilir.

Varlık şirketleri için icra dosyası düşme süresi 20 yıldır. Bankalar, alacaklarını satışa çıkarırlar ve kanunla kurulmuş olan varlık şirketleri, bu alacakların sahibi olurlar. TMSF kapsamında belirtilen bu durumda zaman aşımı 20 yıldır. Bankalar, varlık şirketlerine devredilen veya varlık şirketlerine ait olan borçlarını 20 içinde tahsil etmek zorundadır.

Küçük çaplı borçlarda icra dosyası zaman düşme süresi, on yıl olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda telefon veya internet aboneliği benzeri abonelik kaynaklı küçük çaplı borçlarda zaman aşımı süresi, gelen ödeme emrine bakılarak kararlaştırılır. Bu anlamda ödem emrinin üzerinde yazan son fatura tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde icra zaman aşımı dolmaktadır.

Borçlunun vefatı halinde devam etmekte olan icra davası, kişinin mirasçılarına devreder. Bu anlamda önemli olan, mirasçıların davayı takipte olmasıdır. Borçlunun vefatı halinde borcun esasına zarar gelmez, mirasçılara borç da, dava da devrolur. Bu durumda davanın takibi ve davanın zaman aşımından dolayı düşmesi, mirasçıların takibinde olmalıdır. Bu durumda mirasçılar, eğer borçlar kalacak mirastan fazlaysa reddi miras yapabilir. Bunun için vefatı takiben 3 ay içinde kişiler gerekli mercilere başvuru yapmalıdır. Aksi halde mirasçılar, vefat eden borçlunun tüm  borçlarını kabul etmiş sayılırlar. Ancak mirasçıların borçtan haberdar olmaması durumunda bu süre uzayabilmekte, belirtilen 3 aylık dönem, mirasçıların borçlardan haberdar olmalarından sonra başlatılmaktadır. Bu anlamda icra davasının düşmesi de mirasçılara tebliğ edilmektedir.

Zaman aşımı nedeniyle düşen icra dosyasına itiraz etmek mümkün değildir. Zaten ortada bir icra davası olmadığından, itiraz edilecek durum yoktur. Ancak icra davasının ortadan kalkmasına rağmen alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin alacağını istemesi durumunda rahatsız olma nedeniyle şikayetçi olunabilmektedir. 

Ödenmeyen bir borcun varlığı halinde sürekli olarak e- devlet ya da icra müdürlüğü aracılığıyla kişilerin haklarında icra davası açılıp açılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Borçlu, hakkında icra davasının açıldığını görene kadar herhangi bir itirazda bulunamaz. Eğer icra davası açılmışsa, kişi hakkında ödeme emri çıkarıldıysa, yasal adresinize durumun tebliği ulaştırılacaktır. Tebliğden sonra 5 gün içinde itirazların yapılması gerekmektedir.

ÖNEMİ NOT. İcra Dairesinde işlem gören borcunuzla ilgili avukata ya da herhangi bir alacaklı şahsa haricen ödeme yaptıysanız dosyanızın icrada daima açık / açılabilir olacağını ASLA UNUTMAYINIZ. 

Hakkınızda İcra Takibi var mı buradan sorgulayın

Derleme @erolkaranet - 13.10.2021 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.