@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hadislerle Cami Cemaat İmamlık ve Müezzinlik40 Hadiste Cami Cemaat İmamlık ve Müezzinlik 

 • “Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit/cami yaparsa, Allah da ona cennette bir ev yapar.” (Müslim, Mesacid 24) 
 • “Rasûlullah (s.a.s.), bize mahallelerimizde mescitler/camiler inşa etmemizi, onları sağlam yapmamızı ve temiz tutmamızı emrederdi.” (Ebû Dâvûd, Salât, 13) 
 • “Her kim namaz için güzelce abdest alır; sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.” (Müslim, Tahâre, 13) 
 • “Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımından biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.” (Nesâî, Mesâcid, 14) 
 • “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30) 
 • “Her kim (namaz için) mescide/camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.” (Buhârî, Ezân, 37) 
 • “Karanlıklarda mescitlere/camilere yürüyenleri, kıyamet gününde tam bir nûr ile müjdele.” (Ebû Dâvûd, Salât, 49) 
 • “Allah, mescitleri namaz ve zikir için yurt edinen bir Müslümanın durumuna, gurbetteki bir adamın dönüşüne ailesinin sevindikleri gibi sevinir.” (İbn Mâce, Mesâcid,19) 
 • “Yapıldığında, Allah’ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasletleri size göstereyim mi? Mescitlere/camilere gidiş-gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 301)
 • “Allah’ın kadın kullarını, Allah’ın mescitlerinden men etmeyin.” (Ebû Dâvûd, Salât, 52) 
 • “Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce, (Tahıyyatü’l-mescit denilen) iki rek’at namaz kılsın.” (Ebû Dâvûd, Salât, 19) 
 • “Yedi sınıf insan, Allah’ın (Arş’ının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir: Adaletli yönetici, Allah’a kulluk üzere yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimseler…” (Müslim, Zekât, 91) 
 • “Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.” (Nesâî, İmâmet, 48) 
 • “(Cemaatle kılınan) namazın bir rek’atına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.” (Mâlik, Muvatta, Vukûti’s-Salât, 3) 
 • “Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah’ın koruması altına girmüş demektir. Öyle ise Allah’ın korumasını bozmayın.” (Tirmizî, Salât, 51) 
 • “Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.” (Tirmizî, Salât, 51) 
 • “Kim Allah’ın rızasını kazanmak için kırk gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.” (Tirmizî, Salât, 64) 
 • “Yeryüzü bana hem mescit hem de temiz/leyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.” (Buhârî, Salât,56) 
 • “Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda (sayılmakta)dır.” (Buhârî, Vudû, 34) 
 • “Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye “Allah’ım onu bağışla, ona merhamet et” diye dua ederler. (Tirmizî, Salât, 128) 
 • “Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar eder” (Tevbe, 9/18) buyurmaktadır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 76) 
 • “Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükûnetle gelin! Yetişebildiğiniz kadarını (imamla) kılın, kaçırdığınızı da (kendiniz) tamamlayın!” (Buhârî, Ezân, 20, 21, 23) 
 • “Biriniz camiye girdiğinde; “Allah’ım, bana rahmetinin kapılarını aç” desin, (oradan) çıktığında ise “Allah’ım, ben senden, senin lütfunu istiyorum” desin. (Dârimî, İsti’zân, 56) 
 • “(Namazda imamın hatasını bildirmek için) erkekler “Sûbhanalah” der; kadınlar ise el çırpar.” (Nesâî, Sehiv, 15) 
 • “Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur’an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine huzur iner; onları rahmet kaplar, melekler kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.” (Müslim, Zikir, 38) 
 • “İnsanlar, ezân okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nâil olmak için başka çare bulamasalardı mutlaka aralarında kur’a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsı ile sabah namazlarının faziletini bilselerdi onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.” (Müslim, Salât, 129) 
 • “Saflarınızı düzgün tutun, çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 94) 
 • “Namazlarda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması, namazın güzelliğindendir.” (Buhârî, Ezân, 74) 
 • “Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi, bunun vebalini bilse, tam kırk (gün, yıl) beklemesi, onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.” (Buhârî, Salât, 101) 
 • “Kim Ezânı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur: “Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed (s.a.s.)’e vesile ve fazilet ver. Ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.” (Buhârî, Ezân, 8) 
 • “Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın! Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığında ise namazını dilediği kadar uzatsın.” (Buhârî, Ezân, 62) 
 • “İmam “Âmîn” dediği zaman, siz de “Âmîn” deyin. Zira kimin “Âmîn” demesi, meleklerin “Âmîn” demesine denk düşerse, geçmiş günâhları bağışlanır.” (Buhârî, Ezân, 111) 
 • “İmamı (safın önüne ve) ortaya durdurun, (safta bulunan) boşlukları da doldurun.” (Ebû Dâvûd, Salât, 98) 
 • “Rasûlullah (s.a.s.) namazda iken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sûre okurdu.” (Müslim, Salât, 191) 
 • “İnsanlara Allah’ın Kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır…” (Tirmizî, Salât, 60) 
 • “İmamlar, sorumlu; müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah, imamlara doğru yolu göstersin, müezzinleri de bağışlasın.” (Şafıî, Müsned, No: 126, I.33) 
 • “Müezzinler, kıyamet günü boy/unları en uzun insanlardır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 98) 
 • “Müezzin, sesi ulaşacağı yer kadar (günahı olsa da) bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye yirmi beş hasene yazılır ve iki namaz arasındaki (küçük) günahları silinir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 411) 
 • “Ezânı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.” (Müslim, Salât, 10) 
 • “İmam, ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde, siz de tekbir getirin; o rükû ettiğinde siz de rükû edin. O “Semia’llâhu limen hamideh = Allah kendisine hamd edeni işitir” dediğinde siz: “Allâhümme Rabbenâ leke’l-hamd = Rabbimiz olan Allahım! Hamd sanadır” deyin. O secde ettiğinde, siz de secde edin.” (Buhârî, Ezân, 74, 82)
Derleme @erolkaranet - 01.10.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.