@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

KKTC ve Avrupa'da Cuma Hutbeleri yayınlandı

KKTC ve Avrupa'da bulunan camilerde irat edilecek olan Cuma Hutbeleri yayınlandı

Sevdiklerine cuma mesajları göndermek isteyenler buraya tıklayabilir.

2019 ve 2020 yılında  yayınlanan hutbelere buradan 
Daha eski yıllara ait hutbelere ve Cuma Günü konularına ulaşmak için de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa DİTİB  camilerinde okunacak cuma hutbesi aşağıdadır

Tüm okuyucularımızın cuma gününün feyzinden ve bereketinden faydalanmasını canı gönülden Allah'tan dileriz

İşte KKTC'de irat edilecek 5 Kasım 2021 tarihli hutbe

GÜZEL DOST EDİNMEK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنٖي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَاناً خَلٖيلاً

قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِـحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ . كَحَامِلِ المِسْكِ ، وَنَافِخِ الْكِيرِ...


Değerli Kardeşlerim,

Hepimizin dostları ve arkadaşları vardır. Sevinçlerimiz de kederlerimiz de dostlarımızla anlam kazanır. Bu nedenle sevinç ve üzüntülerimizi dostlarımızla paylaşmak isteriz. Çocukluk, iş ve okul arkadaşlarımız gibi hayatımızın farklı dönemlerine ait dostluk ve arkadaşlıklarımızın hayatımız üzerinde ne denli etkili olduğu herkes tarafından kabul edilebilecek bir gerçektir.

“Bana arkadaşını söyle sana nasıl biri olduğunu söyleyeyim” sözü de aynı gerçeğe işaret eder. Atalarımızın derin bir irfan ve tecrübeyle bizlere miras bıraktığı bu söz arkadaşlar arasındaki etkileşimin boyutunu ifade eder.

Kıymetli Müminler,

Sosyal bir varlık olarak insanın hayatını yapayalnız sürdürmesi mümkün olmayacağına göre, çevremizi nitelikli dost ve arkadaşlardan oluşturmamız, herhalde en doğru yoldur. Sevgili Peygamberimiz de buna dikkat etmiş ve öğütlemiştir. Arkadaş seçiminin rastgele ve özensiz yapılmasının hem dünyada hem de ahirette üzücü sonuçları olacağına işaret etmiştir.

Dünya hayatında iman yerine küfrü, kulluk yerine isyanı tercih ederek ve Peygamber (s.a.s.)’in davetine sırt çevirerek en büyük zulmü işlemiş kimseler kıyâmet günü çok pişman olacaklar, üzülüp kederlenecekler ve pişmanlıklarından ellerini ısıracaklardır. İşte böylelerini dost ve arkadaş edinenler de çok üzüleceklerdir. Âhlar, vâhlar, keşkeler birbirini kovalayacak, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber düşmanlarını dost edinmiş olmamayı çok arzulayacaklardır. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim”[1] diyecekler.

Çünkü kendilerini Kur’an-ı Kerim’den, Hz. Peygamber’den ve bunların öğrettiği şekilde Allah’ı zikirden alıkoyan onlar olmuştur. Fakat bu pişmanlıkların bir faydası olmayacak. Mahşer günü Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş, yapayalnız ve yardımcısız bir halde kalacaklardır. Zaten şeytanın istediği de önce insanı Allah’a kulluk ve şükür yolundan saptırmak, sonra da onu böyle yalnız, yardımcısız ve yüzüstü bırakmaktır.

Aziz Müminler,

O halde insan dünyada kimleri dost edindiğine, kimlerle birlikte bulunduğuna ve kimlerin izinden yürüdüğüne dikkat etmelidir. Resûlullah (s.a.s.)’in bu yöndeki tavsiyeleri, ne kadar güzeldir:

“İyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çekenin haline benzer: Misk satan, ya sana güzel kokusundan bir miktar verir ya sen satın alırsın, ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise, ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.”[2]

Yine Efendimiz (s.a.s.)’e: “Ey Al­lah’ın Rasûlü! Kendileriyle oturup kalktıklarımızın en hayırlıları kimlerdir?” diye soruldu. Efendimiz de şöyle buyurdu: “Kendisini gördüğünüz vakit size Allah’ı hatırlatan, konuşması ilminizi arttıran, ameli de size âhireti hatırlatan kimsedir.”[3]

Kıyamet günü arşın gölgesinde buluşan gerçek dostlardan olmak niyazı ile Cumanız mübarek, arkadaşlığınız iyilik ve doğruluk üzere dâim olsun.

KKTC Hutbe Komisyonu

[1] Furkan,28
[2] Buhârî, Büyû’ 38; Müslim, Birr 146
[3] Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, X, 226

/////////////////

Avrupa DİTİB  camilerinde okunacak cuma hutbesi

BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI 

 ميحرلا نمحرلا للّا مــــــــــــــــــــــسب اوعبتاو ةلَصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخفايغ نوقلي فوسف تاوهشلا هيلع للّا ىلص للّا لوسر لاق ملسو رمخ ركسم لك, مارح رمخ لكو 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsanı yeryüzünün halifesi kılmış, bütün mahlukatı onun emrine vermiştir. Bununla birlikte insan sahip olduğu her nimetin gerçek sahibi değil emanetçisi ve kiracısıdır. Dolayısı ile nimetin asıl sahibi olan Allah’a karşı sorumludur. Elbette her türlü maddi ve manevi nimetler ile donatılan insan boşu boşuna yaratılmamıştır. Oyun ve eğlence olsun diye dünyaya gönderilmemiştir. Rabbimizin sayısız nimeti ile kuşatılan insan bu engin lütuf ve rahmet karşısında şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir kul mu olacağı hususunda imtihan için bu dünyadadır. 

Değerli Müminler! 

İnsanın varlık gayesi olan Allah’a kul olma sınavında önüne birçok engel çıkmaktadır. Bu engellerden biri de onun ömrünü zayi eden hem dünyasını hem de ahiretini karartan, yaşama sevinci ve mutluluğunu yok eden bağımlılık hastalığıdır. Bağımlılık, kişinin hevâ ve heveslerine, istek ve arzularına, şehvet ve tutkularına esir olmasıdır. Nefsanî arzularını tek doğru ve gerçek kabul etmesidir. Yüce rabbimiz heva ve heveslerinin esiri olanların akıbetlerini söyle haber vermektedir: “Onların ardından öyle kötü bir nesil geldi ki bunlar namazı-niyazı terk ettiler, şehevi arzu ve isteklerine uydular. Bu yüzden, onlar doğru yoldan sapmanın bedelini çok ağır ödeyecekler, cehennemin çukuruna atılacaklar.”1  

Muhterem Müslümanlar! 

Bağımlılık hastalığının en tehlikelilerinden biri alkol bağımlılığıdır. Zira alkol ilk başta kişinin aklını etkisiz hale getirmekte, ardından sinir sistemini tahrip ederek sağlıklı düşünmesini engellemektedir. Bunun neticesinde de can ve mal kaybına, intiharlara ve ailelerin dağılmasına sebep olmaktadır. Peygamber Efendimiz "içkiden uzak durun. İçki bütün kötülüklerin anasıdır"2 içki her kötülüğün anahtarıdır."3 sözleriyle alkol bağımlılığının tehlikesine dikkat çekmiştir. İnsan hayatında telafisi mümkün olmayan kayıp ve zararlara sebep olan bağımlılıklardan biri de uyuşturucu bağımlılığıdır. Uyuşturucu insanı insan yapan ruhsal ve fiziksel özelliklerini yok etmektedir. İnsanı intihar ve ölüme götüren korkunç bir yoldur. Zararsız olduğu zannedilen ve en yaygın olan bağımlılık türü ise sigara bağımlılığıdır. İstatistiklere bakıldığında her yıl yüz binlerce insan sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. İnsan sağlığına zarar veren her şeyi kullanmak ve tüketmek caiz değildir. Çağımızda yeni yeni yüzleştiğimiz diğer bir bağımlılık türü ise teknoloji bağımlılığıdır. Her geçen gün bireyleri yalnızlaştırmakta ve toplumu bunalıma sürüklemektedir. 

Değerli Kardeşlerim! 

Gelin bir Müslüman olarak teknolojinin esiri olup imajın ve görselliğin cazibesine kendimizi kaptırmayalım. Manayı maddeye, baki olanı faniye, hakikati yalana esir etmeyelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olalım. Uzman kuruluşlardan yardım almaktan çekinmeyelim. Unutmayalım ki, evlatlarımız bizim yarınlarımızdır ve neslimiz bize emanettir. 

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifi ile bitirmek istiyorum: “Kıyamet gününde hiçbir kul, ömrünü ne için tükettiği, bilgisiyle ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini neyle yıprattığı konusunda hesaba çekilmedikçe bir yere ayrılamayacaktır.”4 

 Hollanda Diyanet Vakfı 
1 Meryem,59. 
2 Nesai, Eşrebe,44.
3 İbn Mace,Eşribe,1. 
4 Tirmizî, Sıfatü’l -Kıyame, 1.

---------------------------------

KKTC ve Avrupa'da Cuma Hutbeleri yayınlandı

#cuma #dinişleri #hayırlıcumalar #Cumahutbesi #CumamızMubarekOlsun #FridayKhutba #Friday #Khutba #cuma #cumagünü #hutbe #islam #vaaz #cumavakti #cumanamazı #perşembe #29ekim #KKTChutbe #Ditibhutbe #Almanyahutbe #AvrupahutbeEtiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam