@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yargıtay, Yetim Maaşı Alan Evlendiğini Bildirmek Zorunda Değil
Yargıtay, yetim maaşı alırken evlenen, evlendiğini SGK'ya bildirmeyen vatandaşı haklı buldu. Kurum tarafından mahkemeye verilen vatandaş için Yargıtay "basit bir incelemeyle evlenmiş olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceği" teziyle yerle mahkemenin verdiği beraat kararını haklı buldu.

İşte o karar

15. Ceza Dairesi
2017/29425 E. ,
2020/11611 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık ...'in 29.01.1986 yılında vefat eden babası...'den kaynaklı yetim maaşı almakta iken 20.09.2011 tarihinde resmi olarak evlendiği buna rağmen evlendiğini ilgili kurumu bildirmeyerek 19.10.2011 ve 18.12.2011 tarihleri arasındaki hesaba yatan maaşı çekerek kuruma zarara uğrattığı iddia edilen somut olayda;
Sanık savunması, katılan kurum yazıları ile dosya kapsamından sanığın nüfus kaydı üzerinde yapılacak basit bir incelemeyle evlenmiş olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceği de gözetilerek mahkemece sanığın suç kastının bulunmaması gerekçesine dayanan beraat hükmünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç yönünden sanığın kastının bulunmaması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin atılı suçun sübut bulduğuna dair temyiz itirazının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 01/12/2020 tarinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 27.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.