@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Servis Hostesi Kimler Olabilir

Okullara okul servisi ile ulaşımda, okul öncesi eğitim ve 3. Sınıfa kadar olan ilkokul öğrencilerinin taşındığı servislerde, servis hostesi bulundurulmaktadır. Öğrencilerin servise alınmasıyla yolculuk esnasında ki emniyet kemerini takmak, yol boyunca güvenliğini takip etmek, eve- okula güvenli bir şekilde teslim etmek servis hosteslerinin temel görevleri arasındadır. Bu süreçte aile-servis şoförü-okul yönetimi-öğretmenler ve bağlı bulundukları firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sürekli iletişim halindedirler.
Okul Servisi Taşımacısının ve Rehber Personelin Görev ve Yükümlülükleri
Taşımacılık işi yapmak büyük bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Hele de bu taşımacılık işi içinde insan varsa bu özveri daha da büyük olmalıdır. Taşımacılık işi içerisinde bulunan insanların hem trafik içerisinde hem de taşıdığı insanlara karşı bazı görev ve sorumlulukları vardır. Taşımacılığı yapacak firmanın, okul servis şoförünün ve araçta bulunması zorunlu olan rehber personelin bazı görev ve sorumlulukları ise şu şekilde sıralanabilir;
 • Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış saatinden 15 dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 dakika sonra okuldan almak,
 • Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden / belediyeden özel izin belgesi almak,
 • Yanında çalışan personelin sigorta işlemlerini yaptırmak,
 • Fiyat tarifesine uymak,
 • Taşınan öğrencinin;
 1. Okulunun veya ikametgâhının değişmesi,
 2. Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,
 3. Okuldan ayrılması veya öğrencilik hakkını kaybetmesi,
 4. Özel izin belgesinin iptal edilmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmek,
 • Çalışan rehber personel ve şoförün isimleri, araç plakaları ve her türlü değişikliği okul yönetimine bildirmek,
 • Çalışan personelin sabıka kaydı belgelerini vermek,
 • Aracın arıza yapması veya herhangi bir sebeple taşıma yapamayacağı durumlarda sözleşmeye uygun şekilde araç tahsis edilerek taşıma işlemini yapmak,
 • Taşımacı, araçlar için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden “Okul Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” veya “Çalışma Ruhsatı” almak zorundadır,
 • Tüm servis araçlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, kan grupları, veli adları, ev ve iş yeri adresleri ve telefon numaralarını gösterir bir listeyi araçta sürekli olarak bulundurmak,
 • Taşımacı okulda ya da okulun tespit ettiği şehir içinde servis hizmetlerini aksatmamak koşulu ile resmi bayram günleri dâhil olmak kaydıyla yapılacak etkinlikler ile okulların yarışmacı olduğu sportif ve kültürel müsabakalar çerçevesinde ücretsiz araç tedarik eder. Bunun dışında hafta içi hafta sonu yapılacak piknik gezi tiyatro sinema konser tanıtım ve benzeri etkinlikler okul etkinliği kapsamında sayılmaz ve ücretlendirilir. Araç talepleri iki gün önceden taşımacıya bildirilir.
 • Öğrenci velileri ile servis sözleşmesi imzalanacak, sözleşmede ismi yazılmayan öğrencileri taşınmayacak, ödemeleri sözleşmede belirtilen süreler içinde veliden talep edilecektir.
 • Servis araçları hangi nedenle olursa olsun geç kaldıklarında öğrenciler kendilerini alma noktasında en fazla 10 (on) dakika bekledikten sonra taksi/dolmuş/otobüs ile okula geldiklerinde okulda bulunan servis görevlisi tarafından taksi/dolmuş/otobüs ücretini nakden ödeyecektir.
 • Servis şoförü ve personeli saç-sakal traşlı, temiz bir şekilde hizmet vererek, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar.
 • Servis şoförü ve personeli öğrenciyi kötü şekilde etkileyecek söz ya da davranışlarda bulunmayacaklar.
 • Servis şoförü ve personeli araçta sigara içmeyecek.
 • Servis şoförü ve personeli zorunlu olmadıkça görüntü ve ses sistemlerini çalıştırmayacaklar.
 • Öğrencilerin adresleri değiştiği takdirde beyan ettiği adrese giden servis ile değişiklik yapabilecek.
 • Öğrenciler servise inerken ve binerle güvenliklerini sağlamak amacıyla araçta DUR işaret levhası bulunduracak.
 • Ayakta öğrenci taşınmayacak.
Okul Servis Hostesi olmak için aranan şartlar
 • Okul servisinde hostes olmak için lise mezunu olmak, 
 • 22 yaşını doldurmuş olmak, 
 • rehber personel eğitimi kursu ve ilk yardım eğitim kursunu tamamlayıp bu kursların sertifikasına sahip olmak gerekiyor.
Servis hostesliği sertifikası nasıl alınır?
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 9.Maddesinde belirtilen şartları taşıyan servis şoförü veya rehber personel olmak isteyen kişiler doğrudan veya internet adresleri üzerinden online olarak Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak kurs kayıtlarını yaptırabileceklerdir

Servis öğretmenliği nedir?
Görev yaptığı okul servis taşıtında iç düzeni sağlayan, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olan kişidir

Öğretmen öğrenci servisine binebilir mi?
Servis araçlarında her öğretmen için bir koltuk tahsis edilir. Servis araçlarına servis kaydı yaptıran öğrenci ve servis kullanım formu dolduran öğretmen haricinde başka bir kimse binemez. Servis kaydı olmayan öğretmen çocukları, öğretmen eş ve yakınları öğrenci servisinden faydalanamaz.

Türk Ceza Kanunu´nun 53´üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunması gerekecek.

Rehber personelin Türk Ceza Kanunu´nun ilgili maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olması veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmaması zorunlu olacak. Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayacak rehber personelin öğrenci ve çocuklar ile iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitime katılmaları ve sertifikaya sahip olmaları istenecek. Rehber personel, her yıl "okul servis rehber personeli" olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor alacak, ayrıca taşıt içi düzeni sağlayacak, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol edecek, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencileri ile çocukların inme ve binmeleri sırasında yardımcı olacak, taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol edecek.

Bu personel ayrıca, standarda uygun, sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ve ön ve arka kısmında "REHBER" yazılı ikaz yeleği giyecek. Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve çocuklara refakat ederken yardımcı ışıklar (ışıklı çubuk, dur-geç levhası gibi) kullanmak zorunda olacak. Belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, yetkili kurumların mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyesine bildirimi üzerine iptal edilecek. İptale konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemeyecek. Diğer yandan, rehber personele kural ihlali ihbar tutanağı düzenleme yetkisi de verildi.

@erolkaranet - 08.09.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.